Blokovi za zidanje su neophodni materijal u građevinarstvu i osnova su za izgradnju stabilnih zidova i struktura. Na raspolaganju su razne vrste blokova, uključujući one od gline, betona i škriljevca, koji se biraju u skladu sa specifičnim potrebama projekta. Odlike kao što su termička izolacija, akustičke karakteristike i otpornost na vatru čine ove materijale popularnim izborom u savremenom gradjevinarstvu.

Ekonomski aspekti korišćenja blokova za zidanje su značajni jer direktno utiču na ukupne troškove gradnje. Korišćenje ekonomičnih materijala koji omogućavaju brzo i efikasno zidanje može znatno smanjiti troškove i skratiti vreme izgradnje. S obzirom na raznolikost i primenjivost blokova u gradnji, često se smatraju optimalnim rešenjem kako za rezidencijalne tako i za komercijalne objekte.

Ključne Informacije teme ,,Blokovi za zidanje"

  • Blokovi za zidanje dolaze u različitim materijalima, svaki sa posebnim karakteristikama.
  • Termička i akustička izolaciona svojstva blokova su ključna u izboru građevinskog materijala.
  • Ekonomičnost blokova utiče na troškove i trajanje građevinskih projekata.

Vrste Blokova za Zidanje

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=Gro2qa8oSbY&embed=true

U svetu gradjevinarstva, različiti tipovi blokova se upotrebljavaju za razne namene. Dimenzije, materijali i tehnologija izrade su ključni faktori koji određuju primenu svakog bloka u specifičnim situacijama, odnosno nivo izolacionih svojstava ili čvrstoće strukture koju pružaju.

Giter Blokovi

Giter blok predstavlja tradicionalni izbor za izgradnju nosećih i pregradnih zidova. Karakterišu ih dimenzije prilagođene debljini zida, obično zidova od 25 cm. Blokovi su optimizovani za izdržljivost i mogu sadržati šupljine koje doprinose boljoj izolaciji.

Termo Blokovi

Termo blokovi su specijalno dizajnirani da pruže poboljšanu toplotnu izolaciju. Ti blokovi često sadrže materijale poput ekspandiranog polistirena i imaju visoke izolacione vrednosti, što ih čini idealnim za energetski efikasne izgradnje.

Ytong Blokovi

Ytong blokovi su poznati po svojoj lakoći i smanjenom vremenu izgradnje. Oni su varijanta aeriranih betonskih blokova i omogućavaju odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju, a njihova porozna struktura čini zidove "dišućim".

Betonski Blokovi

Kao temelj mnogih stambenih i poslovnih zgrada, betonski blokovi se koriste u velikom obimu. Osnovni su materijal za izradu nosivih zidova i nude mogućnost laganog kombinovanja sa armaturom za dodatnu čvrstoću.

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=Yl_f8dBFDb8

Karakteristike Blokova

U odabiru materijala za gradnju, specifikacije blokova su od suštinskog značaja. Dimenzije i debljina, otpornost na uslove, izolacione karakteristike, kao i potrošnja materijala su ključni faktori koji određuju njihovu primenu u različitim tipovima zidanja.

Dimenzije i Debljina blokovi za zidanje

Dimenzije blokova za zidanje variraju i imaju direktan uticaj na brzinu zidanja i stabilnost same konstrukcije. Tipičan giter blok ima veće dimenzije koje omogućavaju brže zidanje u odnosu na standardne cigle. Debljina bloka uslovljava termičke karakteristike zida, gde deblji blokovi nude bolju toplotnu izolaciju.

Otpornost na Uslove

Blokovi su dizajnirani da odole raznim spoljnim faktorima, uključujući temperaturne oscilacije i vlagu. Kvalitetna hidroizolacija je esencijalna te se često primenjuje obrada površine blokova kako bi se sprečilo prodiranje vode.

Izolacione Karakteristike blokova za zidanje

Izolacione karakteristike blokova su značajne, posebno kada se radi o energetskoj efikasnosti objekata. Neki blokovi imaju ugrađene šupljine koje mogu biti ispunjene polistirelom ili drugim izolacionim materijalima, dodatno poboljšavajući termičku izolaciju.

Potrošnja Materijala

Potrošnja blokova i maltera direktno zavisi od dimenzija i tipa bloka. Velikoformatni blokovi kao Termo blokovi smanjuju potrošnju maltera i time utiču na ukupnu cenu i brzinu izvodjenja radova.

Primena Blokova u Gradnji

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=5iCQZlwINDk

Blokovi za zidanje su ključni građevinski materijal u modernoj gradnji. Njihova upotreba obezbeđuje brzu i efikasnu izradu različitih vrsta konstrukcija, odnošenja tereta do estetskog oblikovanja prostora.

Izgradnja Nosećih Zidova

Blokovi od betona su često birani za izgradnju nosećih zidova jer pružaju čvrstoću i stabilnost konstrukcijama. U gradnji se posebno cene giter blokovi koji su lakši od klasičnih betonskih blokova, čime se smanjuje opterećenje na temelje i konstrukcije.

Izrada Pregradnih Zidova

Za izradu pregradnih zidova, blokovi pružaju izuzetnu fleksibilnost i jednostavnost postavljanja. Kao popularno rešenje su se istakli Ytong blokovi koji kombinuju lakoću postavljanja sa dobrim izolacionim karakteristikama.

Izravnavanje Zidova

Kada je potrebno izravnavanje zidova nakon grubih gradjevinskih radova, upotreba manjih blokova omogućava preciznost. Blokovi od lakih betonskih materijala su često izbor gradjevinaca zbog lakšeg postupka rada i mogućnosti prilagođavanja neravnim površinama.

Specifične Konstrukcijske Rešenja

U specifičnim konstrukcijskim rešenjima, kao što su zakrivljeni zidovi ili zidovi sa posebnim zahtevima za izolaciju, blokovi se prilagođavaju i proizvode u različitim oblicima. Također, dodatak posebnih aditiva može poboljšati performanse blokova, čineći ih otpornijim na vlagu, smrzavanje ili požar.

Materijali za Zidanje

Izgradnja objekata zahteva korišćenje različitih materijala, od kojih su opeka, malter i cement neki od najosnovnijih. Kvalitetni materijali su ključni za dugotrajnost i stabilnost konstrukcije, dok se izolacioni materijali poput polistirela koriste za termalnu i hidro izolaciju, obezbeđujući energetsku efikasnost i zaštitu od vlage.

Malter i Cement

Opeka (blokovi za zidanje) i malter su srž svake gradnje. Malter služi kao vezivni element između opeka i blokova, a sastoji se od cementa, vode i peska. Njegova pravilna priprema i upotreba su esencijalni za postizanje čvrstine i stabilnosti zida. Cement, kao osnovni sastojak maltera, daje mu neophodnu čvrstoću i izdržljivost jednom kada se stvrdne.

Izolacioni Materijali

Kako bi se smanjio gubitak toplote i zaštitio objekat od prodiranja vode, koriste se izolacioni materijali. Među njima, polistiren se ističe kao jedan od čestih izbora zbog svojih termoizolacionih svojstava i povoljne cene. Pored polistirela, za hidroizolaciju se koriste različite membrane i premazi koji sprečavaju prodiranje vode u konstrukciju, čime štite armirani beton i druga osetljiva područja.

Ekonomski Aspekti

 

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=iFQWiL9o4Eg

Kada se razmatraju ekonomski aspekti blokova za zidanje, dva ključna faktora su cena blokova i količina blokova potrebna za realizaciju projektovanog gradilišta. Ovi faktori direktno utiču na ukupnu investiciju u građevinske materijale.

Cena Blokova za zidanje

Cena blokova varira u zavisnosti od materijala izrade i dimenzija. Giter blokovi predstavljaju ekonomičan izbor zbog svoje pristupačne cene. Sa druge strane, Ytong Termo blokovi su nešto skuplji izbor ali nude odličnu termoizolaciju i značajan dobitak u neto kvadraturi objekta.

Tabela cene blokova:

  • Giter blokovi: Povoljniji
  • Ytong Termo blokovi: Viša početna investicija, ušteda na termoizolaciji

Količina Blokova po Gradilištu

Količina blokova koja je potrebna na gradilištu direktno se odnosi na veličinu i kompleksnost projekta. U proseku, sa manjim blokovima biće potrebno više jedinica za istu kvadraturu u odnosu na veće dimenzije bloka. Zidovi od Silka 115 NF blokova omogućavaju brže zidanje i manje otpada, što može pozitivno uticati na količinu materijala potrebnog na gradilištu.

Tabela potrebna količina po tipu bloka:

  • Klasična opeka: Veća količina, više šuta
  • Silka 115 NF blokovi: Manja količina, brža izgradnja

Proučavanje ekonomskih aspekata blokova pre početka gradnje može doprineti značajnim uštedama i efikasnosti celokupnog građevinskog poduhvata.

https://stovaristejakovljevic.com/proizvod/ytong-silka-zvucni-blok-115nf-25x115x20/

Često postavljana pitanja o temi ,,Blokovi za zidanje"

Koliko giter blokova je potrebno za 1m² zidane površine?

Broj giter blokova potreban za 1m² zidane površine varira u zavisnosti od dimenzija bloka. Standardno se koriste blokovi dimenzija 25x19x19cm, za koje je potrebno oko 20 komada za 1m² zida.

Dok za druge vrste blokove potrošnja po m2 se može razlikovati zbog drugačijih dimenzija u odnosu na giter blok.

Koje su standardne dimenzije blokova?

Standardne dimenzije giter blokova su 25 x 19 x 19, klima blokova su 38 x 20 x 23,8, Siporeks blokovi su dimenzija 62,5 x 20 x širina bloka, betonski blokovi su dimenzija 40 x 20 x širina bloka, kao i mnoge druge.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora klima bloka za gradnju?

Prilikom izbora klima bloka važno je razmotriti njihove termoizolacione osobine i čvrstoću. Takođe, trebalo bi birati blokove koji omogućavaju zidovima da "dišu".

Kako se izračunava potreban broj blokova po kvadratu za gradnju?

Za izračunavanje potrebnog broja blokova po kvadratnom metru prvo je potrebno znati dimenzije blokova koje planirate koristiti. Zatim, površinu zida delite sa površinom jednog bloka, vodeći računa o šavovima između blokova koji malo smanjuju potreban broj. Svakako se uvek uzima malo veća količina od potrebne, jer se blokovi mogu i lomiti prilikom ugradnje.

Koji su faktori koji utiču na cenu pregradnih giter blokova?

Cena pregradnih giter blokova se formira na osnovu više faktora, uključujući tip materijala od kojeg su blokovi napravljeni, njihove dimenzije, kvalitet, kao i troškovi transporta. Ponekad cene variraju i zbog regionalne zastupljenosti materijala.

Zašto se Siporeks blokovi često koriste u gradnji i koje su njihove prednosti?

Siporeks blokovi se često koriste zbog svoje lakoće, dobre termoizolacione vrednosti i lakše manipulacije. Takođe, ne zahtevaju dodatnu termoizolaciju kada se koriste u odgovarajućim debljinama, kao što je debljina od 37,5 cm.

Gde mogu kupiti blokove koji su mi potrebni?

Sve navedene blokove, o kojima smo pričali u tekstu možete kupiti na našem Stovarištu Jakovljević ili poručiti potrebne količine. Možete nas kontaktirati putem maila: office@stovaristejakovljevic.com ili putem telefonskog poziva na broj 063/109-54-92 ili 063/109-54-99.