Građevinski materijal na jednom mestu
Tel/Fax: : +381 11/316-9199

Briketi prodaja Beograd

Zašto baš briketi?

Napuštanje upotrebe fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije je svetski trend. Razvojem tehnologije omogućena je izrada jeftinog ogrevnog materijala od celuloznog otpada mehaničkim putem, bez korišćenja vezivnih sredstava.

Briket ravnomerno sagoreva sa malo dima i bez lebdećeg pepela – ima 10 puta manje pepela od uglja. Sagorevanjem praktično ne zagađuje životnu sredinu u poređenju sa drugim čvrstim gorivima, jer sadrži malo sumpora – čak 100 puta manje od uglja.

Tehnologija briketiranja je razvijena u većini naprednih zemalja i postaje sve popularnija u zemljama u razvoju. Sama proizvodnja briketa je razvijena tako da može da se primeni na različite sirovine – od otpadnog materijala u fabrikama do kabastih zapaljivih celuloznih ostataka žitarica sa poljoprivrednih polja.

Ko može da koristi briket?

Briket je izuzetno pogodna sirovina za zagrejavanje stambenih objekata koji imaju nezavisna grejna tela ili centralno grejanje sa sopstvenim kotlom na čvrsto gorivo. Takođe briketi su pogodni za korišćenje u svim vrstama peći (pizza peći, pekarske peći), kaminima, roštiljima, mini mlekarama, bilo gde gde je potrebno postići visoke temperature sagorevanjem. Dodatna prednost briketa je što emituje vrlo malo dima i ima najmanje lebdećeg pepela u poređenju sa drugim čvrstim gorivima.

Koja je prednost briketa u odnosu na ostala čvrsta goriva?
Prednosti briketa su:

Eko gorivo

Po svojoj kalorijskoj vrednosti briket je iznad najkvalitetnijeg uglja.
Briketi se prave od otpadnih sirovina.
Odsustvo štetnih gasova pri sagorevanju – do 100 puta manje nego kod sagorevanja uglja.
Lakoća korišćenja

Veoma mala količina lebdećeg pepela.
Mala količina ostataka posle sagorevanja što znači lakše čišćenje.
Manja zapremina a veća kalorijska vrednost od drveta, što znači da je potreban manji prostor za skladištenje.
Nema pripreme pre upotrebe – nema cepanja, sečenja, prašine, dodatnog alata, posebnog mesta za obradu – briket je spreman za upotrebu odmah.
Veoma mala količina otpada – briketi napravljeni mehaničkim putem su tvrdi poput drveta i ne oštećuju se lako što znači da nema prašine ili otpada.
Brzo oslobađanje toplotne energije – briketima možete postići željenu temperaturu mnogo brže u odnosu na ostala čvrsta goriva. Ovo posebno važi za brikete dobijene mehaničkim putem.
Kolika se ušteda ostvaruje upotrebom briketa?

Briketi su vrlo kvalitetno i ekonomično gorivo. Za proizvodnju jedne tone briketa potrebno je oko 4-7m3 drvne mase zavisno od vrste i vlažnosti sirovine. Tako dobijena 1 tona briketa menja:

4-5m3 tvrdog drveta
500-600 litara lož ulja
500-600m3 gasa
1 tonu kvalitetnog uglja
Pored toga:

Kupovinom briketa dobijate tačno ono što ste platili, jer znate unapred njegove karakteristike, ne morate čekati sa upotrebnom da biste saznali da li ste dobili kvalitet koji ste želeli.
Primer 1: Kupili ste 10m3 drveta. Kamion je doneo drva i istovario ih ispred kuće. Platili ste i prodavac je otišao. Kako da proverite koliko sta tačno dobili? Kako da utvrdite koliko je vlažno drvo? Da li su sve cepanice od iste vrste drveta i istog kvaliteta? Tih dilema nema sa briketima… Primer 2: Kupili ste 10 tona uglja. Kamion ih je istovario i otišao. Koliko ste stvarno dobili tona? Kako da izmerite? Koliko ima šljake? Koliko ima zemlje? Koliko će taj ugalj ostaviti pepela, koliko će tu čišćenja biti i šta ćete sa tim pepelom posle?
Naše brikete možete kupovati tokom cele godine, u malim količinama, kad i koliko vama odgovara, za razliku od ostalih čvrstih goriva koje morate kupovati na velike količine.
Pepeo koji ostane posle sagorevanja naših briketa potpuno je ekološki i možete ga koristiti kao đubrivo za cveće, bašte itd.
Prednosti briketa dobijenih mehaničkim putem
Za razliku od briketa dobijenih hidrauličnim presama, brikete dobijene mehaničkom presom odlikuju sledeće karakteristike:

Kompaktnost – briketi su tvrdi poput drveta i ne raspadaju se u transportu ili prikom korišćenja. Takođe pri sagorevanju mnogo duže drže svoj prvobitni oblik i time ne zagušuju vatru.
Veća kaloričnost – zbog veće gustine i tvrdoće duže i jače gore od briketa dobijenih hidrauličnom presom.
Nema neprijatnih mirisa prilikom sagorevanja – odsustvo vezivnih materijala čini da dim briketa dobijenog mehaničkim putem miriše kao kad sagoreva drvo od kog je napravljen briket.

Kontakt

Adresa:Ljiljane Krstić 15/A
Beograd-Zemun-Altina 11080
Telefon:+381 11/316-9199
Fax:+381 11/316-9199
Email:stov.jakovljevic@gmail.com

Mobilni Fiksni / Fax Zatvorite