Cement je osnovni materijal koji se koristi u građevinskoj industriji i često se smatra ključnim materijalom za infrastrukturni razvoj. Razumevanje cene cementa, njegovih vrsta i karakteristika pomaže u donošenju informisanih odluka prilikom planiranja građevinskog projekta. Cement omogućava spajanje različitih građevinskih materijala, kao što su pesak, šljunak i beton, stvarajući čvrste i otporne konstrukcije.

Cement se proizvodi u različitim vrstama i kvalitetima, u zavisnosti od potreba građevinskog projekta. Uobičajena podela cementa je na hidraulične i nehidraulične vrste. Hidraulični cementi su otporni na vodu i stoga se često koriste za građevinske projekte koji zahtevaju dugotrajnost i otpornost na vlagu. Osnovna vrsta hidrauličnog cementa je Portland cement, koji se najčešće koristi u građevinarstvu.

Da li ste znali zanimljivost, da druga najkorišćenija supstanca na svetu, posle vode je CEMENT.

Ključni zaključci

 • Cement je ključni građevinski materijal koji povezuje različite materijale stvarajući otporne konstrukcije,
 • Postoji mnogo vrsta cementa, uključujući hidraulične i nehidraulične, čija cena zavisi od njihovog kvaliteta,
 • Portland cement je najpopularnija vrsta hidrauličnog cementa koja se koristi u građevinarstvu

Istorija i proizvodnja Cementa

Pojam i Vrste Cementa

Cement je vezivni materijal koji se koristi u građevinarstvu, a nastao je pre najmanje 12 miliona godina. Ljudi su prvobitno koristili prirodni cement, dok su kasnije otkrivene i metode proizvodnje cementa iz drugih materijala. Vrste cementa se dele na dve glavne kategorije: silikatne i aluminatne cemente. Najznačajnija vrsta među silikatnim cementima je portland cement, koji služi kao osnova za proizvodnju metalurških, pucolanskih i supersulfatnih cementa. Jedna od vrsta portland cementa je i beli portland cement.

Proces proizvodnje Klinkera

Cementni klinker je glavni sastojak cementa i nastaje pečenjem smeše različitih sirovina na visokim temperaturama. Osnovne sirovine koje se koriste u ovom procesu su:

 1. Sirovine karbonatnog karaktera: krečnjak i neke vrste laporca sa visokim sadržajem CaCO3.
 2. Sirovine kiselog karaktera: gline, glinci, laporaste gline, tufovi, pucolani itd.

Prema CIS, proces proizvodnje klinkera se može opisati u nekoliko koraka:

 1. Priprema sirovina: Sirovine se drobe i mleve kako bi se postigla uniformna i homogena smeša.
 2. Pečenje smeše: Smeša se zagreva na visokim temperaturama (1400-1450°C) u rotacionim pećima. Tokom ovog procesa, sirovine reaguju i formiraju klinker.
 3. Hlađenje klinkera: Klinker se hladi kako bi se omogućila njegova dalja obrada.
 4. Mlevenje klinkera i dodavanje dodataka: Klinker se drobi i meša sa specifičnim dodacima, poput gipsa, kako bi se formirao cement.

Kvalitet i karakteristike cementa zavise od proizvođača i specifične vrste cementa. Cena cementa obično zavisi od vrste i namene, a cement se najčešće isporučuje u džakovima od 25 kg i 50 kg, ili od 40kg kao što je to slučaj sa Multibatom.

Karakteristike i Klasifikacija

Karakteristike Cementa

Cement je jedan od osnovnih građevinskih materijala koji se koristi za izradu betona i maltera. Njegove glavne karakteristike su čvrstoća, tip, i različite vrste. Čvrstoća cementa zavisi od njegove kompozicije, i uglavnom se meri u MPa (mega paskalama). Portland cement, najčešće korišćeni tip cementa, dobija se pečenjem gline i krečnjaka, a različitim tretmanima i dodacima može se dobiti raznovrsna mešavina cementa.

Lider u kvalitetu i prodaji cementa na našem tržištu i u Evropi je Lafarge BFC

Vrste i Klasifikacije Cementa

Postoji nekoliko vrsta cementa, a njihova klasifikacija zavisi od njihovih karakteristika i sastava.

 1. Portland cement (CEM I): Osnovni tip cementa sa čistoćom od 95% klinkera, koristi se za izradu betona i maltera.

 2. Portland-kompozitni cement (CEM II): Takođe poznat kao mešani portland cement, koristi se u širokom spektru građevinskih projekata. Ovaj tip cementa može biti podeljen na dva osnovna tipa prema količini dodataka:

  • A: Portland cement sa 6-20% dodatka
  • B: Portland cement sa 21-35% dodatka
 3. Kompozitni cement (CEM III): Proizvodi se kombinovanjem portland cementa sa drugim materijalima poput industrijskih nusproizvoda. Ova vrsta cementa ima smanjen uticaj na životnu sredinu u poređenju sa klasičnim portland cementom.

 4. Beli cement: Ovaj cement se dobija pečenjem posebne vrste krečnjaka i gline. Karakteriše ga bela boja i odlična čvrstoća, a često se koristi za fugovanje pločica, izradu dekorativnih elemenata i drugih građevinskih završnih radova.

Klasifikacija cementa, pored vrste, može se vršiti i prema njegovoj čvrstoći. Klase cementa su 32,5, 42,5, i 52,5 MPa, gde oznake klase označavaju normiranu čvrstoću pri pritisku u mega paskalima, a očekuje se da će 10 % uzoraka imati čvrstoću pri pritisku manju od karakteristične čvrstoće (BIS).

Primena Cementa u Građevinarstvu

Betonske Konstrukcije

Cement je osnovni materijal u građevinarstvu, posebno u izgradnji betonskih konstrukcija. Kao vezivni materijal, omogućava da se ostali komponenti betona (agregat i voda) spoje u čvrstu, nerazdvojnu masu. Kvalitet cementa direktno utiče na karakteristike gotovog betona, kao što su čvrstoća, otpornost na mraz i vlagu.

Jedan od najčešće korišćenih projekata na tržištu je klasa 32,5, a tu su i klase 42,5 i 52,5 koje nude različite karakteristike i namene.

Malterisanje i Zidanje

Cement se koristi u kombinaciji sa peskom i vodom za pripremu maltera, koji služi kao vezivni materijal između zidarskih jedinica (kao što su cigle ili blokovi) tokom zidanja. Pravi odnos cementa, kreča i peska u malteru važan je za dobre performanse zidanih konstrukcija.

 • Malter za zidanje: 1 deo cementa, 1 deo kreča, 6 delova peska
 • Malter za malterisanje: 1 deo cementa, 4 delova peska

Fasade, Stepeništa i Terase

Cement ima važnu ulogu u izradi različitih vrsta fasada, stepeništa i terasa. Pored korišćenja klasičnog cementa, beli cement se često koristi zbog svoje visoke otpornosti na mraz i vlagu. Fasade od betona se obično postižu dodavanjem sloja tankozidnog betona preko zida ili noseće konstrukcije zgrade, dok se za izradu stepeništa i terasa koriste različite vrste betonskih ploča i opločnika.

Uz pravilnu primenu cementa u građevinskim projektima, postiže se dugotrajnost i kvalitet konstrukcija koji su neophodni za sigurnost i funkcionalnost objekata.

Dodatni Materijali u Cementu

Hidraulična i Pucolanska Veziva

Cement se dobija mlevenjem krečnjaka i gipsa, gde služi kao hidraulično vezivo u građevinskim konstrukcijama. Dodatni materijali, kao što su vulkanski pepeo i pucolani, doprinose svojstvima cementa tako što poboljšavaju njegovu mehaničku čvrstoću, otpornost na vodu i trajnost.

Hidraulična veziva su komponente cementa koje stvaraju čvrste, nepropusne strukture kada se mešaju sa vodom. Ova svojstva su rezultat hemijskih reakcija između hidrauličnih veziva i vode, koje dovode do stvaranja mineralnih formacija koje se vežu za agregate u betonu. Krečnjak i gips su najčešće korišćeni hidraulični vezivi u cementu.

Pucolanska veziva su materijali koji sadrže silicijum-dioksid i aluminijum-oksid, obično u obliku vulkanskog pepela ili pucolana. Pucolanska veziva imaju svojstvo da mogu da reaguju sa krečnjakom i vodom i stvaraju vezivne strukture koje poboljšavaju svojstva i performanse cementa. Takođe, ovi materijali smanjuju poroznost betona, čime se povećava njegova otpornost na vodu i hemijske agresije.

 • Krečnjak
 • Gips
 • Vulkanski pepeo
 • Pucolani

Kombinovanje hidrauličnih i pucolanskih veziva u cementu omogućava postizanje specifičnih svojstava u zavisnosti od potrebe. Uzimanje u obzir faktora kao što su otpornost na vodu, čvrstoća i dugotrajnost, proizvođači mogu prilagođavati formule cementa kako bi optimizovali performanse za različite aplikacije.

Upotreba dodatnih materijala u cementu doprinosi širokom spektru mogućnosti u građevinskim projektima, omogućavajući izgradnju čvrstih i otpornih konstrukcija sa poboljšanim funkcionalnim karakteristikama.

Tehnički Parametri i Otpornost

Otpornost na Spoljne Uticaje

Cement treba da odoleva različitim spoljnim uticajima, poput vodene pare, mraza i vlage, kako bi osigurao dugotrajnost i kvalitet konstrukcije. Lafarge nudi cement Beočinski Standard Plus 42,5, koji je pogodan za sve vrste maltera i betona. Karakteriše ga brži priraštaj čvrstoće uz dobro održavanje konzistencije, što obezbeđuje veću otpornost betona na dejstvo mraza i ostalih spoljnih uticaja.

Standardi i Specifikacije

Beočinski Standard Plus cement, proizveden od strane Lafarge, dolazi u pakovanjima od 25kg i 50kg. U skladu sa svojim tehničkim karakteristikama, ovaj cement se svrstava u klasu čvrstoće 42,5, koja se prema standardima i specifikacijama građevinske industrije smatra srednje visokom čvrstoćom. Ovaj cement zadovoljava i ostale propisane standarde, što osigurava njegovu pouzdanost i stabilnost u građevinskim projektima.

U skladu sa izborom odgovarajućeg cementa za građevinske projekte, važno je uzeti u obzir tehničke parametre i otpornost na spoljne uticaje koji su predstavljeni u ovoj sekciji. To će osigurati pouzdanost, stabilnost i dugotrajnost.

Cena i Nabavka Cementa

Cement je osnovni građevinski materijal koji se koristi u izgradnji stambenih i poslovnih objekata. Kupovina cementa u Srbiji zavisi od nekoliko faktora, a jedan od najvažnijih je cena cementa.

Cena cementa u Srbiji varira na osnovu različitih faktora kao što su vrsta cementa, namena, kvalitet i proizvođač. Prema nekim izvorima, cena srednje kvalitetnih materijala kreće se od 320.00 €/m2 do 456.00 €/m2. Cena portland cementa, koji se najčešće koristi u građevinarstvu, može značajno varirati u zavisnosti od proizvođača i količine koja se kupuje.

Trenutne cene cementa na našem tržištu su:

Cement 50kg: 1.071 dinara sa PDV-om u maloprodaji.

Cement 25kg: 551 dinar sa PDV-om u maloprodaji.

Multibat 40kg: 857 dinara sa PDV-om u maloprodaji.

Profi 50kg: 1.102 dinara sa PDV-om u maloprodaji.

Trenutne cene na tržištu, decembar 2023.

Kod nabavke cementa, neki od najvažnijih faktora koje treba uzeti u obzir su:

 1. Vrsta cementa - različite vrste cementa imaju različite karakteristike i namene, pa je važno odabrati odgovarajući tip cementa za vašu izgradnju.
 2. Kvalitet cementa - kvalitet cementa može uticati na dugotrajnost i čvrstoću objekata, kao i na konačnu cenu građevinskog projekta.
 3. Proizvođač cementa - različiti proizvođači iz Srbije i inostranstva nude cement različitih kvaliteta, pa je važno uporediti opcije pre kupovine.

Koliko košta tona cementa u Srbiji?

Cena tone cementa u Srbiji značajno varira, u zavisnosti od proizvođača, vrste cementa i dostupnosti na tržištu. Takođe, bitan faktor koji utiče na cenu jeste potrebna količina, uvek možete dobiti rabate ukoliko su količine koje trebujete veće ili česte.

Koja je trenutna cena džaka cementa od 25kg u prodavnicama?

Cena džaka cementa od 25 kilograma može varirati, u zavisnosti od proizvođača i prodajnog mesta. Trenutne cene se kreću u rasponu od 400 RSD do 600 RSD za džak od 25 kilograma. Da biste dobili najprecizniju i najaktuelniju informaciju, posetite lokalne prodavnice građevinskog materijala ili proverite cene na njihovim sajtovima.

Po kojoj ceni se kreće Beočin cement u maloprodaji?

Beočin cement je jedan od najpoznatijih proizvođača cementa u Srbiji. Cena Beočin cementa u maloprodaji zavisi od količine koja se kupuje i prodajnog mesta. Trenutno, cena džaka Beočin cementa od 25 kilograma se kreće od 400 RSD do 600 RSD. Našim zaposlenima se možete obratiti sa zahtevom za formiranje pojedinačne cene za Vas ukoliko imate potreba za većim količinama.