Gašeni kreč je tradicionalni građevinski materijal koji se koristi već vekovima zbog svoje svestranosti i ekoloških prednosti. Različite cene gašenog kreča rezultat su činilaca poput geografskog položaja, načina pakovanja i težine, kao i kvaliteta samog proizvoda. Ovaj materijal se dobija gašenjem živog kreča dodavanjem vode, što rezultira hidratizovanim proizvodom spremanim za upotrebu u raznim aplikacijama.

Primena gašenog kreča je široka: upotrebljava se u građevinarstvu za obradu zidova i plafona, za premazivanje debla voćaka, kao i u mnogim drugim oblastima. Izbor pravog tipa kreča je ključan za uspešan završetak projekta, a tehničke specifikacije i potrošnja kreča variraju zavisno od namene upotrebe. Zbog toga je važno uputiti se u tehničke karakteristike proizvoda pre njegovog odabira i primene.

Ključni zaključci teme ,,Gašeni kreč cena"

 • Gašeni kreč je ekološki građevinski materijal koji se koristi za raznovrsne primene.
 • Cena gašenog kreča zavisi od kvaliteta, težine pakovanja i regiona prodaje.
 • Tehničke specifikacije gašenog kreča treba pažljivo razmotriti pre upotrebe u projektima.

Šta je gašeni kreč?

Gašeni kreč, poznat i kao kalcijum hidroksid, je neorgansko jedinjenje koje ima široku primenu u građevinarstvu i poljoprivredi.

Sastav i osobine gašenog kreča

Gašeni kreč predstavlja beli prah dobijen reakcijom kalcijum oksida i vode, procesom gašenja. Hemija ovog jedinjenja definisana je formulom Ca(OH)₂. Kreč je poznat po svojoj sposobnosti da razvija temperaturu prilikom gašenja, često dostižući oko 150°C. U građevinarstvu se ceni zbog svojih vezivnih svojstava, ali i kao materijal za poboljšanje kvaliteta tla u poljoprivredi.

Poreklo i istorija upotrebe

Već vekovima, kreč se koristi kao građevinski materijal i za sanaciju zemljišta. Gašeni kreč posebno je nalazio primenu u prošlosti, gdje je korišćen ne samo u građevinske svrhe nego i u procesima čišćenja i dezinfekcije. Zbog svojih alkalnih svojstava, bio je koristan u neutralizaciji kiselih tla i kao preventiva protiv parazita u poljoprivredi.

Vodič za kupovinu gašenog kreča

Kada kupujete gašeni kreč, važno je razumeti kako izabrati proizvod koji će odgovarati vašim potrebama, kao i faktore koji utiču na njegovu cenu. Ovaj vodič će vam pomoći da učinite informisan izbor.

Kako izabrati pravi gašeni kreč

Izbor pravog gašenog kreča zavisi od njegove primene. Kvalitet je ključan, pa je preporučljivo birati proizvode od pouzdanih proizvođača koji garantuju čistoću i pridržavaju se standarda. Treba razmotriti i granulaciju i reološke osobine, koje utiču na lakoću nanošenja i završnu teksturu. Takođe, pakovanje može uticati na lakoću korišćenja i skladištenja.

Faktori koji utiču na cenu gašenog kreča

Cena gašenog kreča može varirati na osnovu više faktora:

 • Region i dostupnost: Lokalna proizvodnja kreča može sniziti cenu, dok uvoz obično podiže cenu zbog transportnih troškova.
 • Količina i pakovanje: Veća pakovanja često imaju nižu cenu po jedinici, dok manja pakovanja mogu biti skuplja.
 • Cenovni rang proizvođača: Proizvodi poznatih brendova obično nose višu cenu, ali često obećavaju i bolji kvalitet.
 • Dodatne karakteristike: Specijalizovani dodaci u kreču, poput dodataka za poboljšanje adhezije sa cementom, mogu povećati cenu.

Razumevanje ovih ključnih elemenata može pomoći u donošenju odluke koja će biti u skladu sa vašim budžetom i tehničkim zahtevima projekta.

Primena gašenog kreča u građevinarstvu

Gašeni kreč se u građevinarstvu koristi zbog svoje sposobnosti da reguliše vlažnost, omogućava disanje materijala i pruža zaštitu od vatrogasne i zvučne izolacije. Značajno je njegovo primenjivanje u pripremi podloga i maltera, krečenju i spoljašnjem krečenju, kao i u poboljšanju termičkih i zvučnih izolacionih svojstava.

Priprema podloge i maltera

Pre upotrebe gašenog kreča za pripremu maltera, neophodno je pripremiti podlogu tako da bude čista, čvrsta i sposobna da zadrži krečni malter. Gašeni kreč se meša sa vodom i peskom da bi se formirao malter, koji se zatim nanosi na pripremljenu podlogu. Odnos komponenata u malteru direktno utiče na njegovu izdržljivost i teksturu.

Krečenje i spoljašnje krečenje

Krečenje je postupak nanošenja tankog sloja gašenog kreča na zidove kako bi se dobila glatka i ravna površina te zaštitila od spoljašnjih uticaja. Spoljašnje krečenje štiti fasadu od atmosferskih prilika i daje estetski završni sloj. Izbor prave vrste gašenog kreča ključan je za dugotrajnost i izgled završne obrade.

Termička i zvučna izolacija

Pored svoje primarne primene u malterisanju i krečenju, gašeni kreč ima važnu ulogu u poboljšanju termičke i zvučne izolacije zgrada. Kad se primenjuje kao deo izolacionog sistema, može znatno poboljšati životni ambijent smanjenjem propustljivosti toplote kroz zidove i smanjenjem nivoa buke.

Tehničke specifikacije i potrošnja

U ovoj sekciji fokusiraćemo se na tehničke specifikacije gašenog kreča, što obuhvata standarde kvaliteta i informacije o pakovanju proizvoda. Bitno je naglasiti specificitet potrošnje pri primeni gašenog kreča u zavisnosti od aplikacije i površina koje se obrađuju.

Standardi kvaliteta i pakovanja

Gašeni kreč podrazumeva proizvod koji se koristi za različite namene u građevinarstvu, a njegov kvalitet određen je odgovarajućim standardima. Osnovna karakteristika dobrog gašenog kreča je postojanost boje, kao i sposobnost da pravilno veže vodu i co2 iz vazduha. Pakovanje gašenog kreča treba da omogući siguran transport i skladištenje, te se često nalazi u vrećama koje mogu biti oznake plavi pečat, simbolizujući visok kvalitet.

Pakovanje gašenog kreča varira po veličini:

Potrošnja gašenog kreča zavisi od aplikacije:

 • Za krečenje zidova i plafona: potrebno je detaljno pratiti specifikacije proizvođača, jer se potrošnja razlikuje u zavisnosti od tipa površine i metode nanošenja.
 • Za premazivanje debla voćki: potrošnja je manja i prilagođena je obimu i strukturi debla koja se tretiraju.

Važno je istaći da su instrukcije za pripremu i upotrebu gašenog kreča specifične za svaki proizvod, stoga se pre primene preporučuje detaljno proučavanje uputstva koje daje proizvođač.

Gašeni kreč kao baza za proizvode

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=fIIKWOZlXPw

Gašeni kreč predstavlja ključnu komponentu u kreiranju raznovrsnih proizvoda u građevinarstvu, poput specijalizovanih mešavina i glet masa, obezbeđujući visok kvalitet i trajnost.

Proizvodi zasnovani na kreču

Gašeni kreč je osnovni materijal za mnoge građevinske proizvode. To je zbog njegovih svojstava kao što su visoka alkalnost i sposobnost da tvori čvrste, stabilne spojeve. Proizvodi zasnovani na gašenom kreču često se koriste za zaštitu zidova od vlage i parazita, unapređujući tako dugovečnost konstrukcije.

 • Glet mase - Gašeni kreč se koristi kao vezivno sredstvo u pravljenju glet masa koje služe za izravnavanje zidnih površina i pripremu za farbanje.
 • Baumit Beton B20 - Ova mešavina sadrži gašeni kreč i koristi se u građevinskim radovima gdje je potrebna srednja čvrstoća betona.

Specijalizovane mešavine i glet mase

Proizvodi kao specijalizovane mešavine i glet mase ističu se sposobnošću da pruže finiširane površine i dodaju estetsku vrednost građevinskim projektima. Specijalizovane mešavine koje sadrže gašeni kreč posebno su formulisane za specifične aplikacije, nudeći poboljšane performanse u odnosu na standardne mešavine.

 • Specijalizovane mešavine - Koriste se u restauraciji i popravci starih zgrada kao i izradi dekorativnih premaza.
 • Glet masse - Pružaju glatke površine za slikanje i drugu završnu obradu u enterijerima i eksterijerima.

Saveti za primenu i iskustva korisnika

Pri primeni gašenog kreča važno je poznavati adekvatne tehnike i razumeti njegovu ulogu u različitim uslovima. Iskustva korisnika su pokazala da je priprema površine i tačna primena ključna za dobar rezultat.

Tehnike krečenja i najčešća pitanja

Tehnike krečenja: Kada se koristi gašeni kreč, potrebno je pripremiti površinu koja se kreči. Površine treba da budu čiste, suve i abrazivne kako bi kreč imao dobro prianjanje. Korisnici često koriste kreč za dezinfekciju i beljenje prostorija u kojima se čuvaju životinje, kao što je opisano na vebsajtu Agromedia, ali i u naseljenim prostorima.

Najčešća pitanja:

 • Da li je gašeni kreč pogodan za korišćenje u vlažnim uslovima? Gašeni kreč omogućava bolje očvršćavanje u uslovima niskog nivoa vlažnosti i često se koristi u kombinaciji sa drugim materijalima za poboljšanje fizičkih svojstava rastvora, kao što se može videti na stranici iBuilder.

Iskustvo korisnika ukazuje na to da je pravilna primena i količina vode koja se dodaje tokom gašenja kreča ključna za postizanje željenih rezultata. Dobijanje kvalitetnog mešavine kreča podrazumeva pažljivo doziranje vode, kako bi se izbeglo stvaranje grudvica i omogućilo ravnomerno nanošenje. 

Dodatni materijali i alati

Pri radu sa gašenim krečem važno je imati odgovarajuće materijale i alate koji će olakšati proces i poboljšati kvalitet krajnjeg rezultata. Opremiti se pravim alatima i materijalima je ključno za efikasnu i kvalitetnu primenu gašenog kreča u različitim građevinskim zahvatima.

Alati potrebni za rad sa gašenim krečem

Za profesionalnu pripremu i nanošenje gašenog kreča potreban je sanduk za gašenje koji služi za pravilno gašenje kreča. Korišćenje geofol zaštitne podloge je preporučljivo da se zaštite površine koje nisu predmet obrade. Za nanošenje kreča koriste se različiti alati poput:

 • Valjak ili četka,
 • Prskalica za vodu,
 • Mistrija i gleter.

Dodaci za poboljšanje karakteristika

Pri radu sa gašenim krečem, često se koriste dodatni materijali kako bi se poboljšale izolacione karakteristike i smanjila potrošnja energije. Termosilent folija se postavlja kao termoizolacioni sloj koji dodatno zaštiti zgradu od gubitka temperature. Fibran vuna geo b030 je materijal visokih termoizolacionih svojstava koji se može koristiti u kombinaciji sa gašenim krečem kako bi se postigao bolji efekat izolacije. Kvalitetan odabir dodataka će znatno unaprediti trajnost i funkcionalnost obrađenih površina.

Perspektive i novi trendovi

U dinamičnom tržištu građevinskih materijala, perspektive i novi trendovi u proizvodnji i primeni gašenog kreča ukazuju na značaj inovacija u ovom segmentu. Nove tehnologije obećavaju poboljšanje karakteristika kreča i njegovu širu primenu u modernim građevinskim projektima.

Inovacije u proizvodnji i primeni gašenog kreča

Napredak u tehnologiji proizvodnje gašenog kreča omogućava proizvodnju građevinskih materijala veće kvalitete. Inovacije se fokusiraju na poboljšanje ekoloških karakteristika i efikasnosti gašenog kreča. Primena visokih standarda u proizvodnji doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, čime gašeni kreč postaje poželjniji izbor u ekološki osvešćenom građevinarstvu.

Inovacije se takođe odnose na razvoj novih proizvoda zasnovanih na gašenom kreču. Sinijat rigips ploče, koje se koriste za unutrašnje oblaganje zidova i plafona, sada uključuju komponente na bazi kreča koje poboljšavaju njihove izolacione sposobnosti i otpornost na vatru. Karton i građevinske ploče koje sadrže gašeni kreč, pokazuju povećanu izdržljivost i bolju adaptabilnost na različite vremenske uslove, čime se širi njihova primena u različitim tipovima građevinskih objekata.

S obzirom na kontinuirani razvoj i primenu novih tehnologija, cena gašenog kreča varira u zavisnosti od kvaliteta i specifičnih karakteristika proizvoda. Inovativni proizvodi sa unapređenim osobinama mogu imati višu cenu, ali pružaju i veću vrednost kroz dugotrajnost i bolje performanse u graditeljskim projektima.

Zaključak

Kada se razmatra cena gašenog kreča, jasno je da ona varira u zavisnosti od pakovanja i proizvođača. Na primer, cena kreča u pakovanju od 30kg obično se kreće oko 550 RSD. Kvalitet kreča se određuje procesom koji uključuje gašenje živog kreča sa dovoljnom količinom vode da se sve čestice ugase, pri čemu temperatura može dostići i do 150°C.

Takođe je bitno napomenuti da se gašeni kreč koristi za:

 • Obradu zidova i plafona u različitim uslovima
 • Premazivanje debla voćki radi zaštite

Dalje, tržište nudi gašeni kreč u manjim pakovanjima, kao što je Gašeni kreč u pakovanju od 15kg, što može biti pogodno za manje projekte ili specifične namene.

Ono što potrošači treba da znaju jeste da postoji mogućnost kupovine gašenog kreča online, uz opciju dostave do kućne adrese, ali i prikupljanje u maloprodajnim objektima.

Za kraj, Gašeni kreč se pokazuje kao veoma koristan i pristupačan materijal za održavanje i zaštitu različitih površina, s tim što treba voditi računa o njegovoj pravilnoj upotrebi i skladištenju.

Najčešća pitanja

Koliko košta džak gašenog kreča od 25 kg?

Cena džaka gašenog kreča od 25 kg se razlikuje u zavisnosti od regiona i prodavca, ali se obično kreće od nekoliko stotina dinara pa naviše.

Trenutna cena gašenog kreča u džaku od 30kg je 550rsd.

Jun 2024. godine

Na koje sve načine se može upotrebljavati gašeni kreč?

Gašeni kreč se može upotrebljavati za krečenje zidova i plafona, u poljoprivredi za tretiranje zemljišta, kao i za dezinfekciju i premazivanje debla voćki.

Kako mogu poručiti svoj gašeni kreč?

Kreč možete poručiti putem našeg web shop-a, putem telefona na broj 063/109-54-99, putem mail-a office@stovaristejakovljevic.com ili preuzeti lično u našem maloprodajnom objektu.