Kondor V4 Cena - Traženje odgovarajućih rešenja za hidroizolaciju igra ključnu ulogu u zaštiti građevinskih objekata od štetnog delovanja vode. Izolirka KONDOR V-4 predstavlja jedno od tih rešenja, koje je posebno dizajnirano da odgovori na različite izazove i zahteve postavljenih od strane modernog gradjevinarstva. Njegova popularnost se razvila zahvaljujući visokim performansama u zaštiti objekata od vlage i vode, kako na visokim, tako i na niskim temperaturama, što ga čini primenljivim u širokom spektru projekata, od podzemnih radova do nadzemnih konstrukcija.

Cena KONDOR V-4 hidroizolacione trake je aspekt koji se često razmatra u sklopu odlučivanja o nabavci materijala za gradnju. Kada se govori o investiranju u hidroizolacione materijale, nije samo cena ono što utiče na donošenje odluke, već i kvalitet i trajnost. Hidroizolaciona traka KONDOR V-4 dolazi sa specifikacijama koje uključuju uložak od staklenog voala i oblaganje plastomernim bitumenom, obezbeđujući tako pouzdanu zaštitu konstrukcije.

Ključne činjenice ,,Kondor V4 Cena"

 • KONDOR V-4 je hidroizolaciona traka visokih performansi.
 • Cena odražava kvalitetu i trajnost materijala.
 • Ova traka se široko primenjuje u različitim građevinskim projektima.

Opis proizvoda Kondor V4

Kondor V4 predstavlja vrhunski materijal za hidroizolaciju koji se koristi u zaštiti različitih konstrukcija od prodora vode.

Karakteristike Kondor V4

Kondor V4 je hidroizolaciona traka sastavljena iz staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom. Proizvod je zaštićen polietilenskom folijom, što dodatno podiže njegovu vodonepropusnost. Postoji u dimenzijama 1x10 metara u rolni, pri čemu svaka rolna pokriva površinu od 10m2. Bitumenska masa daje proizvodu značajnu masu veću od 4 kg/m², što stvara robustnost i otpornost na statičko opterećenje.

 • Fleksibilnost: Zadržava se u rasponu od -5ºC do 120ºC, omogućavajući adaptaciju na različite klimatske uslove.
 • Otpornost na cepanje: Traka je otporna na pucanje pri visokom opterećenju, sa uzdužnom prekidnom silom većom od 300 N i poprečno većom od 200 N.
 • Produžetak pri prekidu iznosu veći od 2%, što ukazuje na dobru elastičnost materijala.

Prednosti i primena

Primena Kondor V4 bitumenske trake se posebno preporučuje za najzahtevnije horizontalne i vertikalne hidroizolacije podzemnih delova objekata koji su izloženi pritisku vode. Zahvaljujući svojim karakteristikama, Kondor V4 omogućava efikasnu zaštitu ravnih krovova i temelja od prodora vlage i vode. Osim toga, plastomer bitumenska traka je otporna na UV zračenje, visoke temperaturefleksibilnost pri niskim temperaturama, a pokazuje i otpornost na različite hemikalije.

Vodonepropusnost i otpornost na udar svrstavaju ovaj proizvod u kategoriju visokokvalitetnih rešenja za hidroizolaciju, pružajući dugotrajnost i stabilnost hidroizolovanog sloja. Cena proizvoda varira u zavisnosti od dobavljača i može se smatrati ekonomičnom investicijom kad je u pitanju izolacija velikih površina. Pakovanje u rolnama i dostupnost u većim količinama, kao što je paleta od 250 m2, olakšavaju transport i manipulaciju pri većim građevinskim projektima.

Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije Kondor V-4 bitumenske trake odražavaju njenu prilagodljivost različitim zahtevima hidroizolacije. Ovaj deo detaljno opisuje fizičke karakteristike, certifikate i standarde, kao i opseg temperatura u kojem se traka može efektivno koristiti.

Fizičke karakteristike

Kondor V-4 je hidroizolaciona traka koja se sastoji od plastomer bitumenske mase sa uloškom od staklenog voala. Bitumenska masa daje traci otpornost prema tečenju pri visokim temperaturama, dok stakleni voal doprinosi većoj fleksibilnosti i otpornosti na cepanje. Standardne dimenzije rolne su 1x10 metara, čime se pokriva površina od 10m^2. Sa obostranom PE folijom, Kondor V-4 ostvaruje efikasnu zaštitu u hidroizolacionim sistemima.

Izduženje pri prekidu i prekidna sila su važni parametri koji ukazuju na sposobnost materijala da izdrži mehanička naprezanja. Kondor V-4 održava svoju strukturu i integritet čak i kada je izložen razvučenju i kidanju, što ga čini pouzdanim izborom za različite konstrukcije.

Certifikati i standardi

Kondor V-4 se proizvodi u skladu sa SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 standardima. Ovi standardi definišu zahteve kvaliteta i bezbednosti hidroizolacionih materijala. Takođe, ova bitumenska traka poseduje sertifikate koji potvrđuju njenu vodonepropusnostfleksibilnost na niskim temperaturama, kao i otpornost na statičko opterećenje.

Opseg temperatura

Ova hidroizolaciona traka je testirana da podnese temperturni opseg od -5ºC do 120ºC, što garantuje njenu fleksibilnost i otpornost na udar u različitim klimatskim uslovima. Posebno je dizajnirana da se prilagođava ekstremnim temperaturama, održavajući otpornost na hemikalije i propustljivost vodene pare. Traka se ugrađuje metodom varenja čime se obezbeđuje vodonepropusnost i integrity spojeva i preklopa.

Montaža i primena

Kvalitet montaže i primene Kondor V-4 hidroizolacione trake presudan je za duži vek trajanja konstrukcije. Primenjuje se na ravnim krovovima i u horizontalnim hidroizolacijama, gde se usled svoje sastave pokazuje izuzetno otpornom na visoke i niske temperature.

Način ugradnje

Kondor V-4 bitumenska traka se ugrađuje paljenjem, topljenjem bitumenske mase na temeljnoj površini. Trake se preklapaju i zajednički obrađuju kako bi se osigurala potpuna vodonepropusnost. Uložak od staklenog voala daje dodatnu čvrstoću, pružajući otpornost prema cepanju. Traka se koristi i kao donji sloj u dvoslojnim sistemima izolacije.

Uslovi za ugradnju

Hidroizolacija Kondor V-4 zahteva suvo i čisto područje u trenutku primene. Temperaturni opseg tokom ugradnje kreće se od -5ºC do 120ºC, osiguravajući fleksibilnost i prilagodljivost materijala u različitim klimatskim uslovima. Potrebno je osigurati dovoljno čvrstu podlogu kako bi izolirka ostvarila optimalnu adheziju i dugotrajnu efikasnost. Sve dimenzije i mase su precizirane kako bi se obezbedio kvalitet ugradnje, a pakovanje u rolnama od 10m2 olakšava manipulaciju i primenu.

Nega i održavanje

Nega i održavanje Kondor V-4 hidroizolacione trake podrazumevaju pažljivo rukovanje i zaštitu tokom i nakon postavljanja. Kvalitet ove hidroizolacione trake, dostupne u Srbiji, obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od prodora vode u konstrukcije, ukoliko je ispravno instalirana i održavana.

Preporuke za negu:

 • Skladištenje: Trake treba čuvati u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja i vlage.
 • Rukovanje trakama: izbegavati oštećenja od udaraca ili oštrih predmeta tokom transporta.
 • Temperaturni uslovi: Postavljanje Kondor V-4 trake treba izvoditi na temperaturama od -5ºC do 120ºC kako bi se obezbedila optimalna ugradnja.

Tabela otpornosti na statičko opterećenje:

Vrsta opterećenjaOtpornost
StatičkoVisoka

Otpornost: Kondor V-4 se odlikuje izvanrednom otpornošću na statičko opterećenje zahvaljujući svom sastavu i kvalitetu materijala. PE folija pruža zaštitu od mehaničkih oštećenja i konstantne izloženosti hidroizolaciji.

Uputstvo za održavanje:

 • Redovno pregledajte hidroizolacionu traku na oštećenja ili znake starenja, posebno nakon ekstremnih vremenskih uslova.
 • Pravovremeno popravite oštećenja korišćenjem originalnih materijala preporučenih od proizvođača.

Kondor V-4 je pravi izbor za osobe koje traže kvalitetnu hidroizolacionu traku sposobnu da izdrži teške uslove i dugogodišnju upotrebu bez potrebe za čestim održavanjem.

Kupovina i cena

Kondor V4 predstavlja pouzdan izbor za hidroizolaciju u građevinarstvu i dostupan je na tržištu Srbije u različitim pakovanjima i dimenzijama. Cene ovog proizvoda mogu varirati u zavisnosti od prodajnih mesta i dodatnih troškova poput dostave.

Dostupnost u Srbiji

Kondor V4 bitumenska traka široko je dostupna u Srbiji preko mnogobrojnih stovarišta građevinskog materijala i specijalizovanih online prodavnica. Dimenzije trake su uglavnom standardizovane i često se prodaju u rolnama od 1x10 metara, dok je pakovanje obično 10m² po rolni. U Beogradu i drugim većim gradovima potrošači mogu lako pronaći ove proizvode u lokalnim prodavnicama ili naručiti online sa mogućnošću dostave.

Sticanje i troškovi

Cena Kondor V4 trake obično je izražena po komadu ili po kvadratnom metru, s tim što može postojati razlika u ceni između različitih prodajnih lanaca. Traka sa uloškom od staklenog voala, obložena plastomernim bitumenom i zaštićena PE folijom, ima težinu veću od 4 kg po kvadratnom metru. Prilikom kupovine važno je uzeti u obzir i potencijalne dodatne troškove kao što su isporuka i manipulacija materijalom.

Reciklaža i održivost

Kondor V4 hidroizolacioni materijali odlikuju se visokim stepenom otpornosti na različite uslove korišćenja, ali je pitanje njihovog uticaja na okolinu i mogućnosti reciklaže isto tako bitno.

Zbrinjavanje građevinskog otpada

Bituminozne mešavine poput Kondor V4 nakon upotrebe postaju građevinski otpad. Otpadne ambalaže i ostaci materijala moraju se zbrinuti na odgovarajući način. U Srbiji, firme poput Tim izolirka doo rade na tome da građevinski otpad-bituminozne mešavine budu reciklirane ili adekvatno deponovane kako bi se smanjio njihov negativni uticaj na okolinu.

Ekološki aspekti proizvoda

Proizvodi kao što je Kondor V4 se ocenjuju kroz više ekoloških parametara, uključujući otpornost prema tečenjuotpornost na cepanje i propustljivost vodene pare. Klasa gorivosti jedan je od važnih parametara koji ukazuje na to kako materijal reaguje na vatru i koliko je siguran u slučaju požara. Bitno je napomenuti i zemlju porekla te sadržaj opasnih materija u proizvodima, obzirom da stroži propisi mogu diktirati manji ekološki otisak i veću podložnost reciklaži. Otpadna ambalaža bi trebalo da se ponovno koristi ili reciklira kako bi se umanjio otpad.

Često postavljana pitanja

Kada se odlučite za hidroizolacioni materijal, važno je imati adekvatne informacije o ceni i karakteristikama proizvoda. U nastavku pročitajte odgovore na česta pitanja vezana za Kondor v4.

Koja je trenutna cena Kondor v4 po kvadratnom metru?

Trenutna cena (jun 2024. godine) kondora zavisi od proizvodjača, kao i distributera, pa tako na našem stovarištu možete proveriti cenu sve hidroizolacije.

Kako se upoređuje cena Kondor v4 i Kondor v3? 

Trenutna cena kondor-a 4 (jun 2024. godine) je 4.970 rsd po rolni od 10m2, dok je cena kodnor-a 3 3.960 rsd po rolni.

Gde mogu pronaći najbolju ponudu za Kondor v4 podloge?

Najbolju ponudu možete zatražiti od vama najbližeg distibutera. Ponudu od Stovarišta Jakovljević možete dobiti putem telefona na broj 063/109-54-99 ili putem maila office@stovaristejakovljevic.com