Trenutna cena peleta u Srbiji varira zavisno od mnogih faktora, uključujući dostupnost, kvalitet i proizvodnju. Pelet je napravljen od reciklirane biomase, kao što su drvo, piljevina i ostaci useva. To je popularna opcija za grejanje u Srbiji, jer je prijateljski prema životnoj sredini i ekonomičniji u poređenju sa drugim gorivima.

U poslednjih nekoliko meseci, cena peleta se kretala između 30.000 i 35.000 dinara po toni, što je povezano sa različitim vrstama i kvalitetom peleta koji su dostupni na tržištu. Bukov pelet je vrlo popularan zbog visoke kaloričnosti i dugotrajnog sagorevanja. Međutim, u nekim periodima, cene su opale, što može biti posledica stabilizacije tržišta ili sezonskih promena.

Ključni zaključci teme ,,Trenutna cena peleta u Srbiji"

 • Cena peleta u Srbiji zavisi od dostupnosti, kvaliteta i proizvodnje
 • Trenutno se cene peleta kreću između 30.000 i 35.000 dinara po toni
 • Bukov pelet je omiljen zbog visoke kaloričnosti i dugotrajnog sagorevanja

Šta je pelet?

Pelet je vrsta goriva koje se dobija postupkom presovanja biomaterijala, uglavnom drveta ili poljoprivrednih otpadaka. Proizvodnja peleta uključuje drobljenje sirovina, sušenje, prešanje i pakovanje gotovih peleta. Pelet se smatra ekološki prihvatljivim izvorom energije, jer ima nisku vlažnost i sadržaj pepela.

Proizvodnja peleta počinje odabirom sirovina, koje se uglavnom sastoje iz drvnih otpadaka, piljevine, strugotine, stabljika, lisća i ostalih poljoprivrednih ostataka. Zatim se ove sirovine drobe u granulama manjim od 5 milimetara ili se melju do željene veličine. Drobljenje i mlevenje su važni procesi jer se osigurava ujednačeno sagorevanje peleta.

Nakon drobljenja, sirovine se suše kako bi se postigla niska vlažnost u peletima. Više vlage može smanjiti efikasnost sagorevanja peleta, pa je važno osigurati da konačni proizvod ima nisku vlažnost. Sušenje se obično vrši pomoću sušilika koje koriste visoke temperature da bi svojstva vlage sirovina svela na maksimalno 10-12%.

Dalji deo procesa uključuje prešanje sušenih i drobljenih sirovina u formu peleta, kroz kalupe koji daju cilindrični oblik. Drugi faktori koji utiču na kvalitet peleta uključuju veličinu, gustinu i sadržaj vezivnih materija u sirovinama. Kako bi se proizveo pelet visokog kvaliteta, važno je koristiti materijale s niskim sadržajem pepela, kako bi se smanjila emisija sumpora i azota prilikom sagorevanja.

Peleti prolaze kroz nekoliko faza kontrole kvaliteta pre nego što budu spremni za pakovanje i isporuku. Ovaj proces garantuje da će kupac dobiti proizvod koji zadovoljava sve zahteve u pogledu energetske vrednosti, vlažnosti, veličine i sadržaja pepela.

Ukratko, pelet je čvsto gorivo koje se koristi kao ekološki prihvatljiv i efikasan izvor energije. Proizvodi se od različitih sirovina, a čitav proces uključuje drobljenje, sušenje, prešanje i pakovanje. Kvalitet peleta zavisi od mnogih faktora, uključujući nisku vlažnost, sadržaj pepela i vrstu korišćenih sirovina.

Trenutna cena peleta u Srbiji

Faktori koji utiču na trenutnu cenu peleta u Srbiji

Cena peleta u Srbiji zavisi od nekoliko faktora, uključujući proizvodnju, dostupnost sirovina, potražnju i sezonske promene. Pelet od bukve, jedna od najpopularnijih vrsta peleta u Srbiji, trenutno košta između 30.000 i 35.000 dinara po toni. Ova cena se može razlikovati u zavisnosti od kvaliteta i proizvođača.

U septembru i oktobru 2023. godine, prodaja drveta i peleta je opala, što je dovelo do pada cene peleta. Tržište se stabilizovalo, ugalj je ostao na istom nivou, ali prodaja je i dalje opala zbog "miholjskog leta".

Peletovi se proizvode od različitih vrsta drva, što takođe utiče na cenu. Tako, na primer, peleti proizvedeni od četinarskog drveta često imaju nižu cenu u odnosu na pelete proizvedene od bukovog drveta.

Regionalne razlike u cenama

Cene peleta mogu varirati u različitim regionima Srbije, uključujući Beograd i okolne gradove. Na primer, u nekim delovima zemlje, cena peleta je oko 33.000 dinara po toni, dok je na drugim mestima cena viša.

Razlike u cenama mogu biti posledica transportnih troškova, lokalne potražnje i dostupnosti sirovina, kao i različitih proizvođača peleta u pojedinim regionima.

Uzevši u obzir sve navedeno, možemo zaključiti da trenutna tržišna cena peleta u Srbiji zavisi od više faktora, uključujući vrstu drveta, proizvodnju, potražnju i region. Očigledno je da se cene peleta kreću u rasponu od 30.000 do 35.000 dinara po toni, s tim što se regionalne razlike u cenama mogu kretati i nekoliko hiljada dinara po toni.

Produkcija i potražnja peleta

Kapacitet proizvodnje u Srbiji

Proizvodnja peleta u Srbiji je u stalnom rastu, zahvaljujući sve većoj potražnji na domaćem tržištu i inostranstvu. Proizvođači peleta ulažu u nove kapacitete i tehnologije kako bi zadovoljili rastuću potrebu.

Uvoz i izvoz peleta

Što se tiče izvoza peleta, Srbija ima konkurentske prednosti zbog svoje lokacije i prisustva velikog broja proizvođača. Tržište je usmereno ka evropskim zemljama koje imaju veliku potražnju za peletima kao obnovljivim izvorom energije. Izvoz peleta iz Srbije je u porastu, sa tendencijom daljeg rasta u budućnosti.

Uvoz peleta u Srbiju je manji u odnosu na izvoz, ali nije zanemarljiv. Uglavnom se uvoze peleti iz zemalja u okruženju, a razlog može biti razlika u ceni, kvalitetu ili dostupnosti peleta na domaćem tržištu. Međutim, s obzirom na rastući kapacitet proizvodnje u Srbiji, očekuje se da će zavisnost od uvoza peleta biti sve manja.

Izvoz peleta je bitan faktor za ekonomiju Srbije, jer doprinosi rastu privrede i ostvarivanju prihoda. Zato je Vlada Srbije dozvolila delimičan izvoz peleta od decembra, čime je omogućeno da se peleti plasiraju na inostrano tržište, ali i snabde domaće tržište po konkuretnim cenama.

Dinamika potražnje peleta varira tokom godine. Naime, u jesenjem periodu, usled visokih temperatura, zabeležen je pad prodaje drveta i peleta. Na tržištu dolazi do stabilizacije, gde cena peleta opada, dok cena ugalja ostaje na istom nivou.

U skladu sa rastućom svesti o ekološkim pitanjima i potrebom za efikasnijim grejanjem, proizvodnja i potražnja peleta će nastaviti da rastu kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

Određivanje kvantiteta i pakovanja

Količina i pakovanje su ključni faktori pri kupovini peleta u Srbiji. Prilikom određivanja kvantiteta, razmotrite koliko energije je potrebno za grejanje vaše kuće tokom zime. Količina peleta koju želite da kupite zavisi od površine prostora koji želite da zagrejete, kao i od efikasnosti vaše pećnice ili kotla. Na primer, za prosečnu kuću u Srbiji potrebno je između 5 i 7 tona peleta godišnje1.

Peleti dolaze u različitim pakovanjima, najčešće u vrećama od 15 ili 20 kilograma, koje omogućavaju lak transport i skladištenje. Veće količine peleta, tzv. paleta, obično uključuju 50 vreća (oko 1 tonu) i omogućavaju dodatne uštede pri kupovini većih količina2. Prilikom kupovine, obratite pažnju na dimenzije pakovanja i paleta, kako biste osigurali da imate dovoljno prostora za skladištenje.

Kada se odlučite za količinu i pakovanje, razmotrite sledeće opcije:

 • Vreće od 15 kg: pogodne za manje kuće i stanove, omogućavaju lakše manipulisanje i nošenje.
 • Vreće od 20 kg: pogodne za veće kuće i objekte, nude veću količinu peleta po pakovanju.
 • Paleta (oko 1 tonu): idealna za kupovinu većih količina, omogućava veće uštede i efikasnije skladištenje.

U svakom slučaju, preporučuje se izabrati pakovanje koje najbolje odgovara vašim individualnim potrebama za grejanje. Takođe, pri izboru peleta obratite pažnju na kvalitet, jer visokokvalitetni peleti garantuju efikasnije sagorevanje i manji potrošeni materijal tokom sezone grejanja.

Footnotes

 1. Trenutna cena peleta - Espreso

 2. Cena Peleta: Ključni Faktori i Uticaj na Tržište

Poređenje sa ostalim vrstama ogreva

Pelet vs Ugalj

Kada upoređujemo pelet i ugalj kao opcije za grejanje, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora. Prvo, cena peleta trenutno varira između 32.000 do 36.000 dinara za tonu, što ga čini ekonomičnijim u poređenju sa ugljem "stanari", čija cena obično osciluje. Jedan od glavnih razloga za ovo je rastući trend prelaska na ekološko gorivo, koje se smatra znatno čistijim i održivijim.

Pelet takođe ima niži nivo emisije štetnih gasova i čestica, što ga čini pogodnijim za životnu sredinu. U pitanju je obnovljiv izvor energije koji se proizvodi od ostataka drveta.

Pelet vs Drva

Kada je reč o cenama, drvo za grejanje takođe ima konkurentske cene u odnosu na pelet. Trenutne cene ogrevnog drveta se kreću oko 70 evra za kubik. Imajući u vidu konstantno fluktuiranje cena na tržištu, potencijalni kupci bi trebalo da pratе trenutne trendove kako bi doneli najbolju odluku za svoje potrebe u grejanju.

Drvo ima nešto višu emisiju štetnih materija u poređenju sa peletom, ali se i dalje smatra ekološki prihvatljivim izborom u poređenju sa ugljem. Važno je napomenuti da u slučaju upotrebe drveta, probeđivanje adekvatne količine kvalitetnog materijala može biti veći izazov.

Pelet ima prednosti kao stabilnije i čistije gorivo koje donosi povoljne cene, dok drvo predstavlja prirodniji i široko rasprostranjen izvor energije. Izbor između peleta i drveta zavisi od individualnih preferencija i svaki kupac treba da razmotri kako udaljenost od nabavke, cenu i dostupnost, tako i svoj doprinos očuvanju životne sredine.

Praktični saveti za kupovinu peleta

Kada je u pitanju kupovina peleta u Srbiji, važno je da potrošači budu informisani o trenutnim cenama i količinama zaliha koje su dostupne na tržištu. Da biste bili sigurni da ćete dobiti najbolju vrednost za svoj novac, evo nekoliko praktičnih saveta za kupovinu peleta:

 1. Istražite trenutne cene: Pre nego što započnete sa kupovinom peleta, prvo se upoznajte sa trenutnim cenama na tržištu. U poslednje vreme, došlo je do pada cena peleta što ga čini povoljnijim izvorom energije za grejanje.

 2. Proverite dostupnost zaliha: Pre nego što se odlučite za određenog prodavca peleta, uverite se da imaju dovoljne zalihe na lageru. Prodavci tvrde da ima dovoljno zaliha, što olakšava planiranje i nabavku potrebnih količina.

 3. Koristite oglase: Jedan od načina za pronalaženje najbolje ponude peleta u Srbiji je pretraga oglasa za prodaju peleta za ogrev. To može pomoći u pronalaženju lokalnih prodavaca koji nude pelet po povoljnim cenama i uslovima.

 4. Upoređujte kvalitet peleta: Pored cene, važno je razmotriti i kvalitet peleta koji kupujete. Različiti proizvođači i vrste peleta mogu imati varijacije u kvalitetu, što može uticati na efikasnost grejanja i potrošnju. Uvek se informišite o sastavu peleta, kao i o eventualnom prisustvu kore ili nečistoća u njima.

 5. Planirajte unapred: Ako žele da ostvare uštede, potrošači treba da planiraju nabavku peleta unapred i da iskoriste sezonu kada su cene najniže. Poznavanje tržišta i nabavka peleta kada su cene optimalne može dovesti do značajne uštede tokom sezone grejanja.

Prateći ove savete, potrošači će biti bolje pripremljeni za kupovinu peleta u Srbiji i moći će da donesu informisane odluke, što će rezultirati boljim iskustvom grejanja i uštedama na troškovima grejanja.

Transport i logistika

Transport peleta u Srbiji obavlja se putem različitih prevoznih sredstava kao što su kamioni i vozovi. Ovakva vrsta transporta pruža efikasno prenošenje velikih količina peleta na duže udaljenosti.

Drugi oblik transporta koji se koristi, naročito za lokalne isporuke, su kamioni manje veličine koji omogućavaju efikasnije distribuiranje peleta do maloprodajnih mesta i domaćinstava. Pored ovoga, postoji i mogućnost preuzimanja peleta direktno iz fabrika koje vrše proizvodnju.

U Srbiji, potrošnja peleta varira između različitih regiona, kao što su Beograd, Novi Sad, Niš i mnogi drugi. Najveći broj domaćinstava koristi pelet za grejanje tokom zime, usled čega se povećava potražnja za ovim energentom. Cena peleta u zimskom periodu može doseći 38.000 dinara za tonu, a na tržištu dolazi do stabilizacije cene, što utiče na potrošnju u domaćinstvima.

Organizacija transporta i logistike u snabdevanju peleta je ključna za sve učesnike u lancu distribucije, kako bi se obezbedilo dovoljno peleta za zadovoljavanje potražnje na tržištu. Efikasnost ovog procesa, u velikoj meri, utiče na usklađivanje ponude i potražnje na tržištu peleta u Srbiji.

Često postavljana pitanja o temi ,,Trenutna cena peleta i Srbiji"

Po kojoj ceni se prodaje Ivanjički pelet?

Trenutna cena Holz-Tim Ivanjičkog peleta je 31.500 dinara po paleti (1.050kg), odnosno 30.000 po toni.

Koji proizvođači peleta postoje u Srbiji?

Srbija se dobro pokrivena sa proizvodjačima peleta od kojih su najveći:

 1. Eko Step - Petrovac na Mlavi 
 2. Sparrow - Varvarin
 3. Holz-Tim - Ivanjica 
 4. Numanović Good Wood - Novi Pazar
 5. Jela Star - Prijepolje
 6. S-Biom - Loznica
 7. Gir
 8. Bioenergy

kao i mnogi drugi.

Kako mogu znati koja količina peleta mi je potrebna po sezoni?

Postoji univerzalna formula, čiji rezulatati naravno mogu da otskaču zavisno od izolacije kuće, željene temperature za postizanje i drugih faktora.

Formula glasi.

Kvadraatuka kuće x Visina zidova = Kubikaža objekta x 11kg = potrebna kilaža po sezoni.

Kako mogu poručiti potrebne količine peleta?

Pelet možete poručiti vrlo jednostavno putem našeg sajta 

ili pozivom na broj telefona: 063/109-54-92 ili 011/316-91-99.