Armatura predstavlja ključni element u građevinarstvu kada je reč o postizanju neophodne čvrstoće i stabilnosti betonskih konstrukcija. Ovaj materijal, obično izrađen od čelika, koristi se kako bi se povećala otpornost na različite vrste naprezanja i zajedno s betonom formira kompozitni materijal poznat kao armirani beton. Armaturne šipke dolaze u više oblika i dimenzija, a njen izbor zavisi od tehničkih zahteva i specifikacija konstrukcije na kojoj se primenjuje.

Cena armature je važan aspekt prilikom planiranja građevinskih projekata i varira u zavisnosti od tipa, dimenzija, količine i kvaliteta materijala. Takođe, podržava veću prilagodljivost i bezbednost strukture tokom zemljotresa ili drugih dinamičkih uticaja.

Ključni zaključci o temi ,,Armatura cena"

  • Armatura je esencijalna za čvrstoću i stabilnost betonskih konstrukcija.
  • Cena se određuje prema tipu, veličini i kvalitetu armature.
  • Raznoliki izbor omogućava optimizaciju troškova i prilagođavanje projektu.

Osnovni pojmovi armature

U domenu građevinarstva, armatura predstavlja ključni materijal za ojačavanje betonskih struktura. Precizno razumevanje definicije, vrsta i kvaliteta armature doprinosi izgradnji dugotrajnih i čvrstih konstrukcija.

Definicija armature

Armatura se odnosi na čelične elemente unutar betonskih konstrukcija čija je glavna uloga da poboljša mehaničke performanse i otpornost betona na zatezanje. Ovi elementi su u suštini skelet koji preuzima sile koje beton ne može da podnese sam.

Vrste armaturnih mreža

Postoje različiti tipovi armaturnih mreža koji se koriste u građevinarstvu. Najčešće vrste su glatke šipke, rebrasto gvožđe, betonska mreža i BI-čelik. Efikasnost upotrebe zavisi od specifičnih zahteva i karakteristika gradilišta.

Značaj kvaliteta i standarda

Visok kvalitet armature je neophodan za garantovanje sigurnosti i stabilnosti konstrukcija. Standardi kvaliteta, kao što su specificirani granice zatezanja i savijanja, osiguravaju da armatura može izdržati projektovane opterećenja i doprinose dugotrajnosti građevinskih radova.

Materijali i proizvodnja

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=sjQLyuOcNr4

Kvalitet armature direktno utiče na strukturalnu čvrstoću betonske konstrukcije. Ovaj odeljak se fokusira na odabrane materijale i procese njihove obrade u cilju izrade armaturnih mreža.

Materijali za izradu armature

Materijali koji se koriste za izradu armature uglavnom uključuju čelične šipke. Osnovni materijal je gvožđe, a često se kao dopunska komponenta koristi ugljenik da bi se povećala čvrstoća i fleksibilnost. Rebrasta armatura je specifičan oblik koji se koristi zbog svoje veće prijanjivosti sa betonom. Različiti građevinski materijali se koriste u zavisnosti od zahteva specifičnog građevinskog projekta.

Proces proizvodnje armaturnih mreža

Proizvodnja armaturnih mreža počinje procesom valjanja materijala kako bi se dobile čelične šipke željenih karakteristika. Nakon toga, šipke se seku i oblikuju prema potrebnim specifikacijama za konkretnu primenu. Zatim se čelične šipke međusobno povezuju u mreže kao gotov proizvod koji je spreman za upotrebu u građevinske svrhe. Proces mora biti pažljivo nadgledan kako bi se osigurala konzistencija i kvalitet krajnjeg proizvoda.

Primena u građevinarstvu

Video preuzet sa linka: https://www.youtube.com/watch?v=X1BJQorsaCQ

Armaturne mreže su ključne komponente armiranog betona, čime se ostvaruje izuzetna čvrstoća konstrukcija u građevinarstvu. One su od suštinskog značaja za integritet i dugovečnost betonskih struktura.

Armaturne mreže u betonskim konstrukcijama

Armaturne mreže predstavljaju ojačanja koja se koriste da poboljšaju mehaničke karakteristike betona, omogućavajući mu da bolje podnese naprezanja kao što su vuča i savijanje. Koriste se u raznim tipovima betonskih konstrukcija, uključujući temelje, ploče, zidove, stepeništa, kao i u niskogradnji – putevima, mostovima, potpornim zidovima i tunelima. Građevinski materijal kao što su armaturne mreže Q84 ili Q335 su često birani zbog svoje izdržljivosti i efikasnosti.

Korozija i zaštita armature

Korozija armaturnih mreža može značajno umanjiti nosivosti konstrukcija. Voda i so mogu prodreti u beton i uzrokovati koroziju čeličnih mreža. Da bi se produžio vek trajanja armature, koriste se različiti oblici zaštite, uključujući impregnaciju betona, upotrebu inhibitora korozije i zaštitne premaze. Takođe, u praksi se primenjuje nerđajući čelik ili epoksi premazi da se odupru oštećenjima od korozije.

Dimenzije i standardi

Prilikom nabavke armaturnih mreža, jedan od ključnih aspekata su standardi dimenzija, koji omogućavaju da armaturne mreže i šipke odgovaraju specifičnostima građevinskog projekta. Dimenzije i kvalitet betonskog gvožđa direktno utiču na čvrstoću i stabilnost konstrukcije.

Standardi dimenzija armaturne mreže

Standardne dimenzije armaturnih mreža su često definisane prema normama i regulativama koje osiguravaju njihovu kompatibilnost sa konstrukcijskim zahtevima gradnje. Jedna od standardnih dimenzija za armaturne mreže koje se najčešće koriste u građevinarstvu je 6,05 x 2,15 metara. Ove dimenzije omogućavaju da se armaturne mreže efikasno koriste za poboljšanje nosivosti betonskih elemenata. Šipke koje se koriste mogu varirati u prečniku – od najfinijih, koje su obično prečnika Ø4, do onih najrobustnijih sa Ø10.

Prilagođavanje dimenzija projektu

Za specifične građevinske poduhvate, dimenzije armaturnih mreža mogu biti prilagođene po meri, zavisno od zahteva projekta. Fleksibilnost u prilagođavanju dimenzija omogućava inženjerima da projektuju elemente sa preciznim karakteristikama neophodnim za strukturalni integritet i sigurnost konstrukcija.

Cenovnik armature

armaturna mreza Q84-Q131-Q188-Q335 -4cm-5cm-6cm-8cm

Cenovnik armature varira na osnovu različitih faktora, uključujući tip i kvalitet materijala. Kupci bi trebali razmotriti odnos između cene i kvaliteta pre izbora armaturnih mreža za svoje građevinske projekte.

Faktori koji utiču na cenu armature

Cena armature zavisi od više faktora, uključujući tip armaturnih mreža, njihove dimenzije i materijal izrade. Specifična težina i način obrade čeličnih šipki takođe doprinose konačnoj ceni. Na primer, rebrasta armatura se prodaje po kilogramu i cena može varirati u zavisnosti od tih parametara. Takodje, na cenu armature može uticati i prevoz, jako je važno da li u cenu armature ulazi i cena prevoza i istovara ili je na kupcu da sam obezbedi navedenu uslugu.

Cena armature može biti znatno veća ukoliko je u pitanju vezana, a ne samo obradjena armatura. Mnoge firme se bave izradom samo obradjene armature.

Odnos cena i kvaliteta

Kvalitet armature direktno utiče na njenu cenu. Konstrukcije zahtevaju armaturne mreže koje će adekvatno doprineti stabilnosti i dugovečnosti objekta, stoga je važno ne žrtvovati kvalitet zarad niže cene. Viša cena često implicira i bolji kvalitet, otuda je važno izabrati proizvode koji pružaju najbolji odnos između cene i kvaliteta.

Često postavljena pitanja

Koja je prosečna cena armaturnog gvožđa po kilogramu u tekućoj godini?

Prosečna cena armaturnog gvožđa po kilogramu u ovoj godini varira u zavisnosti od tržišta i dobavljača, ali se kreće u okviru određenog cenovnog ranga.

Trenutna cena na našem stovarištu u maloprodaji je 125 rsd po kg za obradjeno gvozdje i 130 rsd po kg za vezano gvozdje. (Januar 2024. godine)

Kakve su cene vezane armature u odnosu na pojedinačne šipke?

Cena vezane armature obično je viša od cene pojedinačnih šipki zbog dodatnog rada i materijala potrebnog za vezivanje.

Kolike su razlike u cenama između rebraste armature fi 10 i drugih debljina?

Razlike u cenama između rebraste armature fi 10 i armature drugih debljina variraju prema proizvođaču i kvalitetu materijala, ali generalno veće debljine imaju i veću cenu.

Kako se formira cena pletene armature u poređenju sa standardnim tipovima?

Cena pletene armature formira se na osnovu složenosti izrade i materijala koji se koristi, što može dovesti do više cene u poređenju sa standardnim tipovima armature.

PRIMER OBRAČUNA ARMATURE

Napomena: Navedeni primer obračuna nije možda skroz tačan i služi samo kao smernica, kako biste samostalno otprilike mogli da obračunate kilažu potrebne armature, pa samim tim da proverite i cenu.

Prilikom obračuna armature koristimo tabelu:

Nakon što odredimo koja nam je debljina armature potrebna, kao i da li je u pitanju glatka ili rebrasta armatura, sledeći korak je odredjivanje ukupne dužine šipke, zatim broj komada i nakon toga dobijamo ukupnu kilažu.

Primer za obračun armature u šipci:

FI10 Rebrasta (0,649) * 4 metra = 2,596kg  * 20 (potreban broj šipki) = 51,92 kg OBRADJENE ARMATURE.

Obračun uzengija: 

Koristimo istu tabelu armature zavisno koju debljinu i vrstu želimo, zatim saberemo sve četri strane uzengije koliku duzinu u metrima čine, uzmemo u obzir dodatnih 8cm odnosno x2 = 16cm unutar uzengije koji se savijaju. kada dobijemo ukupnu dužinu uzengije, koja je inače sipka koja se savija na predvidjenim mestima zavisno od potrebne dužine stranica, pomnožimo dobijenu dužinu savijene šipke sa brojem komada uzengija koje su nam potrebne i tako dobijamo ukupnu kilažu, koju kasnije koristimo za obračun cene armature. 

Primer za obračun armature u uzengijama: 

Fi8 rebrasta (0,409),

dužina jedne strane uzengije 15cm, dužina druge strane 20cm ( 15 x 2 ) + (20 * 2) = 70cm + ( 8cm x 2) = 86cm * 200 komada = 172m * 0,409 = 70,35kg OBRADJENE ARMATURE

 

Ukoliko želite da poručite vašu armaturu to možete učiniti putem našeg sajta, pozivom na broj telefona 063/109-54-92, 063/109-54-99 ili slanjem specifikacije na mail adresu: office@stovaristejakovljevic.com