Veleprodaja i distribucija

  • Naša primarna delatnost je pružanje usluga kamionskog prevoza sopstvenim vozilima.
  • Najvećim delom se bavimo prevozom i prodajom pakovanog cementa, kreča, peleta, briketa, giter bloka, fert ispune i drugih gradjevinskih materijala u tranzitu.
  • Obezbedjen prevoz do kupca.
  • Sedište firme se nalazi u Zemunu, na Altini, što nas ne sprečava da pokrivamo čitavu teritoriju Srbije.

Naš vozni park

Tegljači sa prikolicom

Poluprikolice sa pokretnim podom, transport rasutog materijala velike kubikaže

Paletne kiperke za prevoz rasutog materijala I paletirane robe.

Cisterne za transport praškastih materijala (maltera, cementa, kreča..)

Upoznajte naš način poslovanja

USLUGE koje nudimo u veleprodaji:

  • Transport robe
  • Prodaja građevinskog materijala i ogreva u tranzitu (kako bismo kupcima mogli da ponudimo kompletnu uslugu, našim šleperima snabdevamo naše stovarište, ali i druga na teritoriji Srbije.)

POSEDUJEMO:

  • Licenca za prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju
  • Dozvola za prevoz neopasnog otpada

PETROL KOKS

Petrol koks je konačni proizvod termičke razgradnje naftnih ostataka.
Beleži se sve veća upotreba petrol-koksa kao goriva. Njegova upotrebna vrednost i zastupljenost na tržištu je opravdana obzirom da snižava troškove proizvodnje i ima visoku kalorijsku vrednost, čime se povećava energetska efikasnost u fabrikama koje koriste petrol koks kao pogonsko gorivo. Zbog toga je primetan trend porasta njegove upotrebe, naročito u cemntarama i ciglanama.
Petrol koks gorivo može zameniti ugalj u kotlovima na elektranama, što je prednost veće toplotne vrednosti.

Prema dostupnim podacima, petrol-koks se dobija „krekingom i karbonizacijom taloga zaostalog pri destilaciji teških frakcija nafte“, a hemijski sastav energenta zavisi od karakteristika sirovine i od procesa proizvodnje. Glavni sastojak je ugljenik koga ima od 84 do 97 odsto, zatim sumpor koga je u petrol-koksu od 0,2 do 6 odsto, a vodonika je do pet procenta. Sem toga, petrol-koks sadrži i od 20 do 2.000 miligrama gvožđa po kilogramu, vandijuma od pet do 5.000 miligrama po kilogramu, ima i bora, nikla, može da sadrži i jedinjenja koja daju specifičan miris ugljovodinične kiseline.

Postoji niz cinioca koji određuju kvalitet petrol koksa (procenat sumpora, vlaznost koju u sebi sadrži, isparljive materije).