Vršimo usluge prevoza paletiranog materijala, kao I mnogih drugih terete. Posedujemo kamione razlicitih nosivosti, do 5tona, do 10tona, do 12tona, do 24tone. Takodje posedujemo kombi nosivosti do 2tone. Kamioni poseduju hidraulicne dizalice za rad sa teretom. Roba se istovara direktno iz kamiona uz pomoc dizalice, nije potrebno da kupac obezbedi istovar.

Materijal ili drugi tereti, se prevozi na teritoriji Beograda, dogovor oko daljih relacija. Rad sa pravnim I fizickim licima. Mogucnost dogovora oko cene I sklapanje ugovora za vece kolicine prevoza.

Usluga prevoza frakcija (pesak, sljunak…) na teritoriji Beograda, kamion nosivosti do 3 kubika i kamion nosivosti do 5 kubika.

Usluga rada kranom podrazumeva podizanje tereta, montažu kontejnera, prenos terete na različita mesta i mnoge druge usluge koje zahtevaju manevrisanje hidrauličnom dizalicom.

Posedujemo dozvole za kretanje mimo režima utvrdjenog saobraćaja, kao i licence za prevoz.