Pri izgradnji stambenih i poslovnih prostora, blokovi igraju ključnu ulogu kao elementi zidne konstrukcije. Cena ovih materijala varira u zavisnosti od njihovog tipa, kvaliteta i dimenzija, što je bitno ne samo za početne troškove izgradnje, već i za dugoročnu ekonomičnost i efikasnost korišćenja objekta. Iz ove perspektive, pažljiva selekcija i proračunavanje potrebnih materijala je neophodno kako bi se postigla optimalnost kako u financijskom, tako i u praktičnom smislu.

Različiti blokovi, poput cigle, betonskih ili YTONG blokova, nude različite karakteristike poput toplotne i zvučne izolacije, otpornosti na vatru ili lakoće obrade i ugradnje. Konkretna primena ovih blokova definiše se u skladu sa tehničkim zahtevima samog objekta te namenom prostora koji se izrađuje. Da bi se napravila prava odluka, važno je uporediti karakteristike različitih vrsta blokova u kontekstu specifičnog projekta, uzimajući u obzir i cenu kao jedan od najznačajnijih faktora prilikom izbora.

Ključni Zaključci teme ,,Blokovi cena"

 • Blokovi su neophodni za zidne konstrukcije, a njihova cena varira.
 • Izbor blokova zavisi od karakteristika potrebnih za određeni objekat.
 • Cena je ključan faktor pri odlučivanju koje blokove koristiti.

Tipovi Blokova

Prilikom izbora građevinskih materijala važno je razmatrati tipove blokova koji su dostupni na tržištu. Karakteristike kao što su dimenzije, otpornost i ekološka prihvatljivost ključni su parametri za pravilni izbor.

Betonski Blokovi

Betonski blokovi su čvrsti građevinski elementi korišćeni za izgradnju zidova i drugih struktura. Karakterišu ih visoka otpornost na pritisak i dugotrajnost. Dimenzije betonskih blokova variraju kako bi zadovoljile potrebe različitih građevinskih projekata, a uobičajene su dužine od 40cm za lakše blokove do 50cm za teže varijante, dok je visina obično 20cm.

Termo Blokovi

Termo blokovi pružaju izvrsnu termičku izolaciju zahvaljujući njihovoj posebnoj strukturi. Osim toga, oni su ekološki zdrav materijal, što ih čini odličnim izborom za gradnju energetski efikasnih objekata. Detalji poput dimenzija 380x200x238 milimetara i težine oko 12,6 kilograma ukazuju na standardizovanu proizvodnju ovih blokova.

Giter Blok

Giter blok je specifična vrsta bloka izrađena od livenog betona sa otvorima unutar sebe, što omogućava smanjenje materijala a time i težine. Ovi blokovi su pogodni za izradu unutrašnjih pregrada i potpornih zidova, a takođe pružaju dobre termičke i akustičke karakteristike. Dimenzije su uobičajeno prilagođene standardima za olakšanu manipulaciju i ugradnju.

Karakteristike i Primena

Kada se biraju građevinski materijali kao što su betonski blokovi, važno je uzeti u obzir specifične karakteristike poput otpornosti na požar, sposobnost hidroizolacije, kao i ekološke prednosti koje ti materijali nude.

Otpornost na Požar

Betonski blokovi su izuzetno otporni na požar, što ih čini idealnim izborom za konstrukcije koje zahtevaju visok stepen protivpožarne zaštite. Njihova struktura i gustina materijala doprinose sporoj brzini širenja plamena i smanjuju rizik od širenja vatre.

Hidroizolacija

Betonski blokovi poseduju prirodne hidrofobne karakteristike, što ih čini vodootpornim. Štite strukture od prodiranja vode i vlažnosti, čime se produžava vek trajanja konstrukcije i smanjuje potreba za dodatnim troškovima održavanja.

Ekološke Prednosti

Betonski blokovi su u mnogim aspektima ekološki zdrav izbor zbog svoje dugovečnosti i mogućnosti recikliranja. Materijal se može koristiti i ponovo preraditi, što smanjuje uticaj na životnu sredinu i promoviše održivu gradnju.

Materijali i Izgradnja

Pri izgradnji objekata veliku ulogu imaju kvalitetni materijali i pravilno izvođenje radova. Materijali poput betonskih blokova, maltera i armaturnih sistema uveliko određuju trajnost i čvrstinu zidova i stubova. Precizna upotreba i obrada materijala su presudni za uspeh gradnje.

Upotreba Maltera

Malter je ključan za povezivanje građevinskih blokova te stvaranje čvrstih zidova. Srazmera cementa, peska i vode mora biti pažljivo izbalansirana, jer od toga zavisi kvalitet vezivanja blokova. U zavisnosti od tipa gradnje malter može biti laganiji ili robusniji.

Armaturni Sistemi

Armaturni sistemi zaduženi su za osiguravanje stabilnosti konstrukcija. Oni se koriste u rasterećenju napetosti koja deluje na beton, time što preuzimaju deo tereta. Pravilan izbor i ugradnja armature su temelj za dugovečnost i izdržljivost stubova i drugih strukturalnih elemenata.

Zidovi i Stubovi

Zidovi i stubovi predstavljaju osnovu svake konstrukcije. Korišćenjem kvalitetnih betonskih blokova i striktno poštovanje propisa o gradnji omogućuje se visoko trajna struktura. Posebnu pažnju treba posvetiti spajanju pojedinačnih elemenata kao što su blokovi, gde malter i armatura igraju presudnu ulogu.

Dimenzionisanje i Kalkulacije

Kod definisanja potrebne količine građevinskih blokova važno je uzeti u obzir specifične dimenzije i procenu cenovnika materijala. Precizne kalkulacije osiguravaju efikasnost i ekonomičnost u procesu gradnje.

Računanje Količine

Da bi se izračunala količina potrebnih blokova, neophodno je najpre odrediti dimenzije prostora koji treba zidati. Na primer, za standardni blok dimenzija 20x20x40 cm, može se koristiti sledeća formula:

 • Količina = (Površina zida (m²) / Površina bloka (m²)) * Koeficijent ispune

Koeficijent ispune uzima u obzir prostor za malter i eventualne gubitke materijala.

Cenovnik Materijala

Cena blokova se obično navodi po komadu ili po kvadratnom metru zida. Različiti proizvođači mogu imati različite cene, zato je važno uzeti u obzir i kvalitet i troškove dostave. Na primer, prema linkovima, cena blokova varira:

 • Cigla, Blokovi, Ispuna cena - Cene počinju od 30 din/kom za ciglu.
 • Betonski blokovi - cena, zidanje i karakteristike - Informativna cena betonskih blokova u zavisnosti od dimenzije.
 • Giter blok - cena zidanja, dimenzije i osobine - Pristupačna cena giter blokova omogućava ekonomičnu izgradnju.

Precizno dimenzionisanje i pažljiva kalkulacija količine i cene materijala direktno utiču na ukupne troškove projekta.

Tehnički Aspekti

Kvalitet blokova utiče na zvučnu izolaciju i termoizolacione karakteristike zgrade. U daljem tekstu razmatramo specifičnosti materijala kao što su šupljine, stiropor, i ytong termo blok, koji su ključni za ove karakteristike.

Zvučna Izolacija

Blokovi sa integrisanim šupljinama značajno doprinose poboljšanju zvučne izolacije. Šupljine unutar materijala deluju kao barijere za zvučne talase, što čini zidove otpornijim na spoljašnju buku.

Termoizolacione Karakteristike

Materijali poput stiropora i ytong termo bloka su poznati po odličnim termoizolacionim karakteristikama. Ytong termo blok, naprimer, sadrži mikropore koje zadržavaju vazduh i smanjuju termalni most, čime se povećava energetska efikasnost zgrade. Stiropor se često koristi kao dodatni izolacioni sloj zbog svoje niske termalne provodljivosti.

Završni Radovi

Završni radovi predstavljaju esencijalnu fazu u građevinarstvu koja obuhvata radove na fasadama i unutrašnjim elementima konstrukcije. Oni doprinose kako funkcionalnosti, tako i estetskom izgledu objekta.

Fasade

Fasade igraju ključnu ulogu u termičkoj izolaciji i vizuelnom identitetu zgrade. Cene fasadnih radova mogu varirati u zavisnosti od izbor materijala, površine koje je potrebno obraditi i složenosti rada. Za preciznu procenu cene nužno je izvršiti detaljnu kalkulaciju koja uključuje sve navedene faktore.

Primena materijala i tehnika:

 • Tradicionalni malter
 • Termoizolacioni materijali (npr. stiropor, mineralna vuna)
 • Dekorativni završni slojevi

Unutrašnji Radovi

Unutrašnji radovi obuhvataju širok spektar poslova koji čine prostor funkcionalnim i ugodnim za život. Cene unutrašnjih radova zavise od kompleksnosti projekta, kvaliteta materijala i obima posla. Na primer, precizne cene za radove poput postavljanja keramičkih pločica ili soboslikarskih poslova mogu se izračunati putem kalkulatora projekta, koji nudi ažuriran cenovnik radova.

Specifične usluge unutrašnjih radova:

 • Keramičarski radovi
 • Gipsarski radovi (knauf sistemi)
 • Slikarski i tapetarski radovi

Poboljšanja i Dodatne Zaštite

Pri razmatranju blokova, važno je posmatrati dostupna poboljšanja i dodatne zaštite koje osiguravaju dugotrajnost i funkcionalnost. Kvalitet materijala i primena odgovarajućih tehnika armiranja mogu značajno doprineti čvrstoći konstrukcije.

Vodovod i Kanalizacija

Prilikom ugradnje vodovodnih i kanalizacionih sistema neophodno je obratiti pažnju na zaštitu blokova od vode. Vodonepropusni premazi i hidroizolacioni materijali sprečavaju prodor vode te štite konstrukciju od vlage.

Dodatna Armiranja

Armiranje blokova čini se u cilju poboljšanja mehaničke otpornosti zidova. Primena armaturnih mreža i betonskih stubova unutar blokova povećava stabilnost i otpornost objekta na seizmička dejstva.

Potrošnja Blokova

Potrošnja blokova zavisi od dimenzija i tipa blokova za zidanje koji se koriste, kao i od debljine zidova koje planirate izgraditi. Blokovi za zidanje dolaze u različitim veličinama; standardne dimenzije u Srbiji obuhvataju visinu od 19 ili 20 centimetara, dužinu od 39 ili 40 centimetara, a širinu od 19 centimetara. Potrebno je precizno izračunati broj blokova pre početka gradnje:

 • Za jednoslojne zidove se obično koristi oko 12.5 blokova po kvadratnom metru.
 • Za dvostruke zidove, ta brojka je približno dvostruko veća.

Ukoliko su u pitanju specifične konstrukcije ili želite da smanjite troškove upotrebom manjih blokova, potrebno je detaljno izračunati potrošnju i podesiti količinu.

Saveti za Izgradnju

Izgradnja sa blokovima zahteva pažljivost pri odabiru materijala i tehnici zidanja. Za dugotrajnost i čvrstoću konstrukcije bitne su sledeće tačke:

 • Odabir kvalitetnih blokova: treba voditi računa o otpornosti materijala na vremenske uslove.
 • Pravilno postavljanje: svaki sloj blokova bi trebalo da bude horizontalan, sa ravnomerno raspoređenim spojnicama.
 • Upotreba odgovarajuće malter mase: pravilno mešanje i dosledna primena doprinosi kvalitetu zida.

Blokovi za zidanje su temelj svake gradnje, stoga je važno pridržavati se navedenih preporuka i koristiti stručne savete kako bi konstrukcija bila snažna i dugotrajna. Pratite preporuke stručnjaka i komentar korisnika o iskustvima sa određenim proizvodima jer to može biti od koristi pri odabiru.

Proizvodnja Blokova

Proizvodnja blokova modernizovana je tokom vremena, usvajanjem naprednih tehnologija i materijala. Poseban naglasak stavlja se na produkciju Ytong bloka, koji je postao popularan zbog svojih izolacionih karakteristika.

Proces Proizvodnje Ytong Bloka

Proces proizvodnje Ytong bloka obuhvata nekoliko ključnih faza. Inicijalno, sirovine kao što su kvarcni pesak, cement, kreč, gips, i aluminijski prah mešaju se u proporcijama koje određuju kvalitet gotovog bloka. Masa se potom uliva u kalupe gde se odvija proces penećeg koji rezultira stvaranjem poroznog materijala. Blok se dalje stvrdnjava u specijalizovanim komorama gde se pod određenim temperaturnim i pritisnim uslovima odvija autoklaviranje.

Precizne dimenzije blokova postižu se naknadnim rezanjem žičanom testerom, čime se osigurava jednostavnost ugradnje i manja potrošnja maltera. Kvalitet i doslednost Ytong blokova su neophodni kako bi se obezbedila dugotrajnost i termička efikasnost konstrukcija.

S obzirom na to da Ytong blokovi poseduju izvrsna izolaciona svojstva, oni predstavljaju atraktivan izbor za gradnju u različitim klimatskim uslovima, pružajući udobnost i energetsku efikasnost u gotovo svakom stambenom ili poslovnom prostoru.

Često Postavljana Pitanja

U ovom delu članka, čitaoci mogu pronaći odgovore na specifična pitanja vezana za cene blokova na građevinskom tržištu.

Kolika je prosečna cena giter blokova po kvadratnom metru?

Prosečna cena giter blokova varira u zavisnosti od proizvođača i regije, ali se informacije o cenama mogu pronaći na sajtovima koji nude građevinski materijal, gde su navedene i mogućnosti popusta na veće porudžbine. Trenutna cena giter bloka u maloprodaji je od 58-70 dinara po komadu. (mart 2024. godine)

Šta utiče na cenu klima blokova na tržištu?

Cenu klima blokova određuju faktori kao što su kvalitet materijala, dimenzije blokova i troškovi transporta. Nadalje, sezonske promene i ekonomske fluctuacije isto igraju ključnu ulogu. Trenutna cena blokova je od 180 - 215dinara za KB 20cm širine (mart 2024. godine)

Kako se količina blokova potrebnih za kvadratni metar izračunava?

Za izračunavanje je potrebno znati dimenzije bloka i preklapanje koje se primenjuje pri zidanju. Formula obično uključuje podelu površine zida sa površinom jednog bloka, uzimajući u obzir i spojeve između blokova.

Koji faktori određuju cenu termo blokova?

Cena termo blokova zavisi od njihove energetske efikasnosti, veličine, kao i od sastava materijala. Takođe, troškovi proizvodnje i postojeće tržišne konkurencije utiču na konačnu cenu.

Kako mogu izračunati sa kojim blokom mi je gradnja povoljnija?


Potrebna količine materijala možete poslati putem upita na našu mail adresu: office@stovaristejakovljevic.com ili putem telefona 063/109-54-92, naši zaposleni će Vam dati najpovoljniju ponudu materijala i pomoci oko donosenja odluke o pravom izboru. Na nasem sajtu mozete pogledati sta sve od blokova, kao i drugih materijala imamo u ponudi.