Cena Peleta je sve traženija tema medju potrošačima u poslednjih nekoliko godina. Pelet se sve češće koristi kao alternativni, ekološki prihvatljiv izvor ogrevnog materijala, a konstantan rast potražnje uticao je na cene na tržištu. Kako bi se osigurao kvalitetan izvor energije po konkurentnoj ceni, potrošači su sve zainteresovaniji za praćenje promena cena peleta, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu.

 

 

Untitled design - 2023-11-24T130134.112

Proizvodnja peleta u Srbiji bazira se na različitim vrstama drvnog materijala, gde se bukova drva često koriste kao osnova za proizvodnju. Cena peleta zavisi od mnogih faktora kao što su vrsta drveta, dostupnost sirovina, troškovi proizvodnje i transporta, kao i količina kupljenog peleta. Varijacije u cenama mogu se pratiti kroz veleprodaju i maloprodaju, te se preporučuje kupcima da se redovno informišu o aktuelnim ponudama i promenama cena.

Jedan od načina praćenja cena peleta su i oglasi, gde potrošači mogu pronaći razne ponude, usporediti cene i pronaći najbolju opciju za svoje potrebe. Ovde je bitno obratiti pažnju na karakteristike peleta u ponudi, kao što su toplotna moć, mehanička otpornost, vlaga i slično, jer svi ovi faktori utiču na krajnji rezultat i efikasnost upotrebe peleta u domaćinstvu.

proizvodnja-peleta

Šta je Pelet?

Pelet je vrsta ekološkog goriva koje se dobija tako što se strugotina, odnosno piljevina koja ostaje nakon obrade drveta, melje, suši i presuje uz pomoć posebnih presa. Pelet se sve više koristi kao alternativa tradicionalnim fosilnim gorivima, jer ima mnoge prednosti u poređenju sa njima.

Prvo, pelet je ekološki prihvatljiviji od fosilnih goriva, jer je baziran na obnovljivim izvorima energije. Kada se koristi kao gorivo, pelet oslobađa samo onoliko CO2 koliko je biljka iz koje je pelet napravljen apsorbovala tokom svog životnog ciklusa. To znači da je sagorevanje peleta neutralno sa aspekta CO2 emisija.

Karakteristike peleta kao goriva:

  • Visokokaloričan: Pelet ima visoku energetsku vrednost, što ga čini efikasnim izvorom toplote
  • Niska vlažnost: Zbog procesa proizvodnje, pelet ima nisku vlažnost i sagoreva efikasnije od običnog drveta
  • Jednostavan za čuvanje i transport: Pelet se lako skladišti, ne zauzima mnogo prostora i lako se transportuje
  • Automatska kontrola sagorevanja: Pelet se može koristiti u pećima sa automatskom kontrolom sagorevanja, što omogućava precizno regulisanje temperature i trajanje sagorevanja

Pelet se koristi kao gorivo u različitim sektorima, kao što su grejanje domova, proizvodnja električne energije i industrijski procesi. S obzirom na sve ove prednosti peleta, njegova cena je postala konkurentna u poređenju sa fosilnim gorivima, što dodatno podstiče njegovu upotrebu.

Footnotes

  1. https://www.ekostep-pellet.rs/sta-je-pelet
  2. https://zdravoogrevanje.rs/srb/ogrev/pelet/
  3. https://www.pelet.rs/energetska-vrednost-peleta/

Peleti na Tržištu

Razlika u Ceni

Cena peleta može varirati u zavisnosti od različitih faktora kao što su kvalitet peleta, pakovanje, proizvođač i region. Budući da je pelet lokalni, domaći proizvod, njegova cena nije direktno povezana sa svetskim tržištem i nestabilnim cenama nafte i plina. Ušteda kod korišćenja peleta takođe može značiti niže troškove grejanja u odnosu na tradicionalne energente.

Glavni Proizvođači

Na tržištu postoje mnogi brendovi i proizvođači peleta. Neki od poznatijih proizvođača uključuju Eko Step, Holz-Tim Ivanjica, Good Wood Numanović, Sparrow , S-biom i mnoge druge. Važno je uzeti u obzir faktore kao što su kvalitet, pakovanje i cene peleta prilikom odabira najpogodnijeg proizvođača za vaše potrebe.

Kvalitet Peleta

Kvalitet peleta zavisi od različitih faktora, uključujući vrstu drva, sadržaj pepela, vlažnosti i aditiva. Visokokvalitetni peleti su obično sertifikovani sa A1 standardom, što znači da su od premijum kvaliteta.

Kvalitet

Vrsta Drva

Sadržaj Pepeo

Aditivi

A1

Bukva, Jela, Hrast

Nizak

Bez Aditiva

A2

Topola, Vrba

Srednji

Aditivi Mogući

B

Ostale Vrste Drva

Visok

Aditivi Prisutni

Ukoliko želite kvalitetne pelete na tržištu, potrebno je obratiti pažnju na ovakve detalje kao što su vrsta drva i sertifikat A1 kvaliteta. Takođe, većina proizvođača navodi količinu pepela u njihovim proizvodima, što može ukazati na kvalitet peleta. Upotreba peleta sa nižim sadržajem pepela može rezultirati manje održavanja i čišćenja peći.

woodvspelletgraphic

Vrste Peleta

Pelet od Bukve

Pelet od bukve je jedna od najpopularnijih vrsta peleta u Srbiji, a cena jedne tone ovog peleta kreće se oko 30.000 do 35.000 dinara (trenutne cene peleta, novembar 2023. godine), zavisno od kvaliteta i proizvođača. Bukovo drvo je poznato po visokoj kaloričnosti i dugotrajnom sagorevanju, što ga čini idealnim za grejanje. Pelet od bukve se dobija iz bukovog drva, koje se seče, melje i presuje u male granule, pod visokim pritiskom.

Pelet od Bora

Pored peleta od bukve, u Srbiji se proizvodi i pelet od različitih vrsta četinara, kao što su jela i bor. Pelet od bora se dobija iz borovog drveta, koje se takođe seče, melje i presuje u granule.

Cena peleta od bora je takođe otprilike slična ceni bukovog peleta, ali može imati nešto nižu kaloričnost pa se količina potrebnog peleta za grejanje može blago povećati. Paletama peleta od bora, kao što je Spačva 100% hrast bez kore, cena je u proseku 32.000 dinara za 1050 kg. (Trenutna cene peleta,novembar 2023. godine)

Kada odlučujete između peleta od bukve i peleta od bora, vredno je razmotriti potrebe za grejanje, dostupnost i količinu koja vam je potrebna, kao i cenu i kvalitet samog peleta. Ovi faktori pomažu u odabiru najbolje vrste peleta za vaš dom ili poslovni objekat.

Peći na Pelet

pellet-burning-wood-stoves-hero

Peći na pelet su efikasan i ekološki prihvatljiv način grejanja prostora. Oni koriste pelet, koji je derivat drvnih ostataka, kao gorivo za proizvodnju toplote. Ove peći su popularne u Srbiji zbog svoje energetske efikasnosti i smanjenog uticaja na životnu sredinu.

Standardi i Sertifikati

Postoji nekoliko standarda i sertifikata koji se odnose na kvalitet peleta, kao što su ukupna vlaga, sadržaj pepela, prečnik i dužina peleta. Ovi standardi osiguravaju da je pelet adekvatne kvalitete za efikasno i bezbedno grejanje.

Peći na pelet, kao što su Alfa Plam i Milan Blagojević, prolaze kroz rigorozne procese sertifikacije kako bi se osiguralo da su u skladu sa važećim standardima.

Primenom peleta postiže se troškovna efikasnost i ekološki prihvatljiviji je energent za grejanje.

  • Ekološki prihvatljiv: Pelet je obnovljiva sirovina koja ne emituje štetne gasove u atmosferu i minimalno utiče na životnu sredinu.
  • Troškovna efikasnost: Proizvodnja nameštaja od peleta smanjuje troškove jer je ovaj materijal jeftiniji od klasičnih sirovina, poput drveta ili metala.