Sem što se može koristiti za povećanje energije kod ljudi, može povećati i čvrstinu betona, ali i doprineti očuvanju životne sredine.

Upotrebnom soca od kafe na posebno osmišljen način koji su otkrili inžinjeri iz Australije, smanjila bi

se i upotreba prirodnih resursa kao što je pesak i šljunak.

Inženjeri su uspeli da pretvore talog od kafe u bioulje, koristeći niskoenergetski proces bez kiseonika na 350 stepeni.

Procena o godišnjim količina ovog otpada, koji nastaje prilikom konzumacije kafe, je na globalnom nivou oko 10 milijardi kilograma.

Količina potrošnje peska i šljunka u gradjevinarstvu na godišnjem nivou je oko 40-50 milijardi tona. Ovom novinom bismo mogli smanjiti količine potrošnje, ali i upotrebiti otpad koji se samo skladišti, jer nema svoju dalju primenu.

Kada govorimo o betonima, on se proizvodi od:

 1. Cementa (Kina trenutno čini 40% svetske proizvodnje cementa),
 2. Peska,
 3. Šljunka,
 4. i vode.

U beton se mogu dodavati i drugi dodaci po potrebi, kako bi se pojačala vodonepropusnost, ubrzalo vreme  vezivanja i smanjila poroznost.

Ono što se pokazalo u praksi je da odvojeno mešanje smeše cementa u vode u pastu, pre dodavanja agregata povećava čvrstoću betona na pritisak.

Osnovna podela betona prema vrednosti zapreminske mase:

 1. Lak beton (zapreminske mase < 1.900kg/m3)
 2. Običan beton (izmedju 1.900 i 2.500kg/m3)
 3. Teški beton (>2.500kg/m3)

Proces Proizvodnje Betona

 1. Mešanje: Prvi korak u proizvodnji betona je mešanje sastojaka. Pesak, cement, šljunak i voda se mešaju u odredjenim proporcijama.
 2. Betoniranje: Betonska smeša se zatim izliva na željeno mesto ili u željeni oblik. Ovaj proces zahteva preciznost kako bismo bili sigurni da je beton popunio sve prostore i da nema šupljina.
 3. Učvršćivanje: Nakon betoniranja, beton se mora učvrstiti, odnosno stegnuti kako bi njegova funkcija bila potpuna. Ovaj proces može uključivati vlažno očvršćivanje, primenu toplote, ili primenu hemijskih aditiva koji ubrzavaju proces vezivan
 4. Očvršćivanje i završne Obrade: Beton se ostavlja da se prirodno očvrsne tokom nekoliko dana, sam proces učvršćivanja betona može trajati i duže, i do godinu dana kako bi dostigao potpunu čvrstinu. Nakon toga, mogu se izvršiti završne obrade poput brušenja, glačanja ili nanošenja završnih premaza. Poželjna je visoka temperatura kako bi očvršćivanje bilo brže, dok na niskim temperaturama je sporije i tada se preporučuje upotrebna odredjenih aditiva.

 

Jačina Betona

Jačina betona je najvažnija karakteristika koja se uzima u obzir pri projektovanju građevinskih objekata. Ona zavis

 1. i od nekoliko faktora:
 1. Odnos Cementa i Vode: Odnos cementa i vode direktno utiče na jačinu betona. Što je prisutna veća količina cementa to je jačina betona veća.
 2. Kvalitet Sirovina: Visokokvalitetni sastojci, čist cement, pesak i šljunak svakako da utiču na kvalitet samog betona.
 3. Vreme Očvršćavanja: Duže vreme očvršćivanja povećava i čvrstinu betona.

U slučajevima kada se zahteva beton veće čvrstoće, potrebno je koristiti cement viših klasa, npr. 42,5 i 52,5. Ukoliko se traži veća čvrstoća, za kraće vreme tada se koristi cement sa oznakom R.