Uz korišćenje dimnjačkih setova, možete ozidati dimnjak za Vaš dom. Setovi obično sadrže betonski dimnjački plašt, dimnjačke cevi, priključak za peć i vratanca, završnu ploču, oblogu cevi tj. izolaciju, lepak za dimnjačke cevi ili šamotni set i dimnjačka vratanca.

  • Dimnjački plašt – Dimenzije 36cmx36cm. Zidaju se sa cementnim malterom. Ima 4 rupe unutar kako bi mogla da se ubaci armatura i zalije cementnim malterom, ali nije uvek i potrebno.
  • Dimnjačka cev – Širine FI140,FI160 i FI200. U pitanju je otvor cevi.
  • Šamotni set – Sastoji se od šamotnog peska i staklene vode. Umesto njega se može koristiti i posebni lepak za lepljenje dimnjačkih cevi.
  • Priključak za peć – Kroz njega ulazi priključak za dim.
  • Priključak za vratanca.
  • Obloga cevi – Staklena vuna koja se postavlja izmedju plašta i cevi.

Setovi se sastoje od dimnjačkih cevi za visinu dimnjaka od 7m, ali ukoliko nam je potrebno da isti bude duži, možemo dodati jos dimnjačkog plašsta i dimnjačkih veci.

I. Cementni malter se postavlja, zatim preko njega se zida dimnjački plašt okrenut sa grubljom stranom ka dole, dok glatka strane se postavlja ka gore. Zatim se unutra dimnjačkog plašta postavlja cementni malter kako bi učvrstio priključak za vratanca, nakon čega unutra plašta ubacujemo priključak koji zatim oblažemo izolacijom. Preporučuje se postavljanje kondenzacione posude pre priključka, ali mnogi setovi ne sadrže istu. Dimnjak se može i bez nje postavili takodje.

II. Nakon postavljanja priključka, nanosimo cementni malter na plašt, i na njega stavljamo novi. Novi plašt smo prethodno isekli tako da priključak može da se koristi. Naravno stavili smo termo zaštitu izmedju priključka i plašta.

III. Nakon postavljanja drugog plašta, možemo postaviti dimnjačku cev, pa zatim priključak za peć, ili možemo odmah na priključak za vratanca, staviti drugi priljučak. Priključci i cevi se vezuju lepkom ili šamotnim setom. Prilikom njihovog povezivanja voditi računa o tome da se cevi i priključci uklapaju tako da jedan na drugi nalegnu, kako ne bi došlo do razlivanja nekih materijal unutar dimnjaka.

IV. Povezivanje cevi se vrši uz pomoć šamotno seta, koji se pravi mešanjem šamotnog peska i staklene vode, ili upotrebnom vec gotovog lepka. Nakon povezivanja cevi i priključka, nastavljamo zidanjem dimnjaka ka gore, povezivanjem cevi, i ponavljamo postupak povezivanja šamotnim setom ili lepkom i izmedju cevi i plašta obavezno postavljamo izolaciju. Takodje, plaštovi imaju ukupno četri rupe, na svakom kraju bloka i isti se mogu povezazi ubacivanjem armature u blokove i učvršćivanjem uz pomoć redjeg maltera, kako bi isti dospeo do svakog bloka.

V. Nakon sto smo izbili sa dimnjakom, stavljamo zavrsnu ploču, konusni nastavak i kapu za dimnjak.